Методичний вісник вересень 2014

Share Embed


Short Description

Download Методичний вісник вересень 2014 ...

Description

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИПУСК № 1

Або я знайду шлях, або прокладу його

У цьому випуску:

Сідней

Серпнева педагогічна 1-11 конференція Реалізація нового 11-12 Державного стандарту освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Навчатись протягом життя - вимога часу

ВЕРЕСЕНЬ 2014

12-13

Крок за кроком — до 13-14 професійного зросМетодическое сопро- 15-17 вождение одаренных детей по русскому языку и литературе Звернення до учасни- 17-18 ків конференції Методичні рекомендації для вчителів

18-20

Планування роботи класного керівника

20-22

Освітні орієнтири нового навчального року: основні напрямки діяльності та перспективи

23-32

Вектори співпраці методичних служб Донеччини

32-36

Серпнева педагогічна конференція “Пріоритети розвитку освіти міста на 2014-2015 навчальний рік” 28 серпня 2014 року на базі Селидівської загальноосвітньої гімназії пройшла Серпнева педагогічна конференція “Пріоритети розвитку освіти міста на 2014-2015 навчальний рік”. Учасники конференції мали можливість відвідати виставку педагогічних надбань “Школа—територія творчості”. У роботі конференції взяли участь заступник міського голови Масленніков Г.І, представники загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти, батьківський актив. Учасників конференції привітали вихованці Центру творчості дітей та юнацтва м. Селидове. На пленарному засіданні конференції виступив начальник відділу освіти Охомуш І.Л. Кардинальні зміни, які відбулися у всіх сферах життя нашого суспільства, стали чинниками змін і в освіті. Теоретично ми зрозуміли, що сьогодні випускник загальноосвітнього закладу має бути підготовлений до інтеграції у сучасне суспільство, повинен мати високий рівень компетентностей, креативності, загальної культури та моральності, швидко і продуктивно реагувати на зміни. Теоретично ми сприйняли впровадження сучасних освітніх стандартів, в основу яких покладено компетентнісний підхід, на засадах якого освіта успішно реалізує дві головні функції навчального процесу:  навчити дитину вчитися упродовж життя;  навчити дитину використовувати знання у процесі практичної діяльності. Теоретично – так! А результати практичного застосування цієї парадигми хотілось би окреслити у своїй доповіді. Не виникає сумніву, що головна місія відділу освіти, педагогічних колективів на етапі реалізації Державних стандартів – допомогти малюкам дошкільного навчального закладу, учням шкіл розвинути компетентності й прийняти такі особистісні цінності, які б покращили якість життя. Дошкільна освіта Сьогодні мережа ДНЗ відповідає потребам населення міста, забезпечує необхідні умови для рівного старту та по-справжньому рівного доступу до якісної дошкільної освіти. У 12 дошкільних навчальних закладах міста функціонують 79 вікових груп, в яких виховується 1850 (84%) дошкільників. Всіма формами дошкільної освіти охоплено 1795 дітей (97%). За останні 3 роки додатково відкрито 4 групи на 75 місць . Аналізуючи роботу дошкільних закладів міста, можна зробити висновок, що педагоги дитячих установ на належному рівні забезпечують гармонійний розвиток особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я. Вважаю, доцільною визначити результативність роботи Меньшиковоїї Тетяни Олександрівни, вихователя ДНЗ №44 «Пролісок»; Стрільник Н.І., вихователя-методиста ДНЗ № 1 «Чайка» за результататми атестації; Гайчук О.Ю., Погуліч О.А. за результатами керівництва міськими методичними об’єднаннями;

Стр. 2

Випуск № 1

Петрухіної Т.А., ДНЗ № 18 «Космос», Бажак В.В., ДНЗ № 1 «Чайка», Камбурової О.М., ДНЗ № 42 «Мальвіна», Шестової І.О., ДНЗ № 5 «Роднічок» за підсумками міського етапу конкурсу «Кращий педагогічний працівник дошкільного навчального закладу». В межах року дитячого театрального мистецтва, з метою активізації творчого потенціалу дітей, виявлення і розвитку талановитих вихованців в дошкільних навчальних закладах міста проведено міський етап Всеукраїнського фестивалю дитячого театрального мистецтва. Вихованці дитячих установ підготували театральні виступи за мотивами казок, в яких діти випробували себе як актори, декоратори, костюмери, артисти. Слід відзначити роботу педагогічних колективів і батьківської громадськості в цьому напрямку. Поряд з цим слід зазначити деякі проблеми. На низькому рівні є забезпечення освітніх ліній варіативної складової Державного стандарту дошкільної освіти. З причини відсутності кадрів і низького рівня матеріально-технічного забезпечення дошкільники не мають можливості вивчати основи комп’ютерної грамотності, іноземної мови. Проблемою, на мою думку, є те, що за результатами вивчення психологопедагогічної підготовки дітей до школи 3% майбутніх першокласників не готові до навчання, 28,4% (це 111 дошкільників із 391) мають послаблене здоров’я, 5% дітей мають недостатній рівень розвитку пізнавальних процесів, 3% з ярко вираженим проявом агресивності, і при цьому у 39% дітей підвищений рівень самооцінки. Значний відсоток майбутніх першокласників мають логопедичні проблеми. За сьогоднішніх умов думка батьків і багатьох вчителів щодо «Виговориться» не спрацьовує. Майбутній першокласник, маючи складні логопедичні проблеми, приречений на неуспішність у навчанні, відставання у розвитку. Проблема? Звичайно, так. Вона потребує доцільного аналізу і швидкого реагування. Початкова освіта Зважаючи на цю проблему, напевно, у Державному стандарті початкової загальної освіти змінився погляд на результативну складову; особлива увага приділяється використанню здоров’язбережувальних технологій у навчальновиховному процесі; особистісно орієнтованому навчанню молодших школярів; посилено природознавчу та екологічну спрямованість освіти. У початкових класах міста у цьому навчальному році навчалося 1749 школярів. В освітньому просторі учнів початкової школи хочу окреслити два питання: адаптацію першокласників і досягнення випускників початкової школи. Одним із найважливіших результатів навчання учнів в першому класі є шкільна адаптація. Проблема шкільної адаптації стає більш актуальною з огляду на збереження і зміцнення психічного, соціального та фізичного здоров’я першокласників у зв’язку з новим видом навчальної діяльності. Відслідкування цього процесу впродовж року здійснюють практичні психологи закладів освіти під керівництвом методиста ММК. Порівняльна характеристика I та II етапів адаптації учнів перших класів свідчить про позитивні зміни і зменшення кількості неадаптованих дітей. Якщо у вересні, І, ІІ тижні жовтня кількість неадаптованих дітей складала 24 першокласника (6% від загальної кількості) учнів, то на кінець листопада їх залишилося тільки 8. Це становить 2%. Найбільш поширеними проблемами, які ускладнюють адаптацію першокласників до школи, психологи визначають: несформованість внутрішньої мотивації школяра( Парадокс чи ні? Але більшість опитаних малюків до школи ідуть з відкритим небажанням); слабкий розвиток психологічних процесів (пам'ять, увага); недостатнє підпорядкування новим для неї правилам шкільного життя; завищені вимоги з боку батьків; діти із синдромом дефіциту уваги. Подоланню цих негараздів повинна сприяти спільна діяльність педагогів, психолога, логопеда у напрямку надання педагогічної та соціально-психологічної допомоги дітям, які мають труднощі в адаптації, а далі – у навчанні.

Стр. 3

Випуск № 1

Хочу звернутися до вихователів дошкільних начальних закладів, наголосивши на тому, щоб у дошкільних установах, в сім’ї допомагали дитині усвідомити, що дитячий садок і школа є ланками єдиної системи освіти та виховання. Хочу звернутися до вчителів першого класу про допомогу майбутнім першокласникам безболісно пережити всі складнощі первинного етапу шкільного життя. Педагоги також мають адаптуватися до першокласника, а саме: пізнати його таким, яким він є; вивчити всі його індивідуальні особливості; зрозуміти всі його «примхи» і прийняти у свої обійми. За підсумками роботи ПМПК хочу з’ясувати, чи можна назвати плідною діяльність вчителів початкової школи, коли за результатами року 9 учнів 1-2 класів не вміють читати. Яка перспектива у цих школярів? Індивідуальна форма навчання? З цього питання ми займаємо лідируючу позицію. Індивідуальною формою навчання охоплено 72 учні загальноосвітніх шкіл,серед яких 57 % (41 учень) навчається за програмами допоміжних шкіл. Прикро, але ми маємо тенденцію на збільшення кількості дітей такої категорії. Слід зазначити, що дуже часто до категорії дітей з особлививим потребами відносять школярів педагогічно запущених, які мають початковий рівень навчальних досягнень, відмовляючись з ними працювати індивідуально, відкрито пропонуючи батькам інтегровану форму навчання для дитини. Соціалізація, колектив, стосунки з однолітками обходять дітей такої категорії. У цьому році ми маємо 345 випускників початкової школи. За результатами державної підсумкової атестації з читання української мови, математики маємо таку картину:

При цьому по місту середній показник складає: 73,5 (українська мова) 77,4 (читання) 65,5 (математика) Звичайно, цей показник тішить на сьогодні. Його відповідність хотілося б мати у вересні нового навчального року. Вважаю за доцільне це питання проаналізувати у порівнянні з діагностичною контрольною роботою у п’ятому класі на всіх рівнях. Позитивом року в початковій школі можна назвати проведення предметних олімпіад з української мови, математики, природознавства, образотворче мистецтво. Так, у ІІ етапі олімпіади прийняло участь 105 учнів 3-4 класів. Призерами стали 42 учні, що становить 40% від загальної кількості. На жаль, серед переможців немає учнів Гірницької школи № 19, поодинокі призові місця учнів Української школи № 13, Курахівської школи № 22, Цукуринської школи № 26. Слід відзначити результати участі учнів 3-го класу ЗОШ № 6 (вчитель Стрельник О.А.) та 4-го класу ЗОШ № 1 (вчитель Богуславська І.М.), які посіли по 4 призових місця. Учні 3-го класу ЗОШ № № 12, 6 зайняли по 3 призових місця (вчителі Бойко Л.Ю, Коноваленко Л.І., Яблокова З.В., Самойленко Н.М.).

Стр. 4

Випуск № 1

Слід зазначити, що олімпіада для учнів початкової школи проводиться одночасно з усіх предметів. Отже, шановні вчителі основної школи, вашій увазі 42 переможці – це резерв міського банку обдарованих дітей, з якими ви працюватимете надалі. На мою думку, саме на цьому етапі шкільного життя треба формувати інтерес школярів до олімпіадного руху, саме на цьому етапі придивлятися до паростків обдарованості у дитини, щоб у майбутньому мати позитивні результати. Загальна середня освіта На кінець 2013-2014 навчального року в основній і старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів навчалося 2273 учня. Якість знань школярів ІІ ступеня по місту становить 40,5% без урахування гімназії, рейтинговий вимір закладів освіти виглядає так:

Самих низьких результатів досягли учні ЗОШ №№ 2,6,12. Менше 50% якість знань учнів решта шкіл. У мене виникає питання до керівників закладів освіти, а що будуть робити випусники основної школи в 10-му класі при такому рівні навчальних досягнень? Стосовано якості знань учнів ІІІ ступеня картина є такою:

Не кращою є картина і по старшій школі. У лідерах знову ЗОШ №№ 2,6. Буде доцільним, шановні колеги, на засіданнях педагогічних рад шкіл розглянути фактори, які впливають на низькі показники якості знань у конкретному колективі, у конкретного вчителя. Серед неодноразово раніше окреслених проблем щодо якості освіти хотілось би наголосити на - проблему пропуску навчальних занять учнями. За минулий навчальний рік за даними статистичних звітів шкіл пропущено 71672 навчальних дні. Із них тільки 63% пропусків через хворобу, у 38% випадків важко розрізнити межу між пропусками з поважної причини і без неї; - проблему розмежування, недостатньої єдності деяких педагогічних колективів. Відсутність згуртованості педагогічного колективу негативно впливає на весь навчальний процес, значно погіршує психологічний клімат, перешкоджає процесу активного духовного розвитку, призводить до скочування у прірву невігластва. Зниження авторитету вчителів прямо позначається на результативності навчання учнів, стані їхньої вихованості та сприйнятті освітньо-виховних пропозицій. А головний наслідок – втрата довіри до дорослих;

Стр. 5

Випуск № 1

- проблему посилення внутрішньошкільного контролю в межах системного управління закладом освіти, пам’ятаючи, що важливим чинником ефективності контролю є виконання загально-педагогічних вимог суб’єктами педагогічного процесу, відповідати їхнім потребам, можливостям розвитку. За підсумками навчального року 14 випускників міста були нагороджені золотими і срібними медалями (8 і 6 відповідно). Це 1 випускник ЗОШ № 1, 2 – ЗОШ № 6, 11 – випускники загальноосвітньої гімназії. Хочу звернутися до педагогічних колективів і адміністрації інших шкіл І-ІІІ ступенів словами ваших пояснень. Невже тільки слабкі набори, слабкі учні, небажання останніх навчатися характерні тільки для ваших закладів. Я іншої думки – зірочки у навчанні є в кожній школі. Треба тільки, за словами відомого педагога, запалити ту зірочку своєю участю у побудові її траєкторії розвитку. Пам’ятайте «Особистість вчителя – наріжний камінь виховання». У минулому році профільним навчанням було охоплено 100% учнів 10-11 класів. Переважає математичний профіль навчання. Його запроваджено в трьох закладах освіти. Сьогодні б хотілося зупинитися на результативності профільного навчання математики Слід зауважити, що рівень навчальних досягнень учнів профільних класів, звичайно, повинен бути вищим, хоча б з причини більшої кількості годин за навчальним планом. Порівняємо рівень математичної освіти випускників зазначених шкіл.

Погоджуюсь з вами, що порівняння не на користь деяким закладам. Тому прослідкуємо динаміку якості математичної освіти профільного класу по закладах на прикладі алгебри за останні три роки у порівнянні річних показників і зовнішнього незалежного оцінювання:

Дані свідчать про те, що з коливанням на підвищення якості спрацьовують колективи загальноосвітньої всіх загальноосвітніх закладів. Звичайно показник не дуже високий як для профілю навчання, але тішить порівняння з результатами ЗНО передостанніх трьох років, коли випускники підтверджують рівень навчальних досягнень з математики.

Стр. 6

Випуск № 1

Стосовно забезпечення навчальною літературою школярів слід зазначити, що у 2014-2015 навчальному році всі учні російськомовних класів будуть на 100% забезпечені підручниками. Учні україномовних 1,2,3,5 класів стовідсотково будуть забезпечені новими підручниками за оновленим Державним стандартом. Очікується 100% надходження нових підручників для 6 класу. Забезпеченість підручниками учнів 7-9класів на 1 червня становить майже 90%. , 10-11класів 76,5%.,Це пояснюється збільшенням контингенту учнів старшої школи, зміною профілю навчання, наявністю підручників одного предмета під редакцією різних авторів. У серпні - вересні питання вирішується за рахунок обласного перерозподілу підручників, яких не вистачало. Традиційно учні шкіл приймають участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах. Так у цьому навчальному році у ІІ етапі інтелектуального марафону прийняло участь 582 учня. Призерами стали 132 школярів (22 % від загальної кількості учасників, що є меншим за показник минулого року ( 30 %) Рейтинг результативності шкіл міста у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад виглядає так: 80 60 40 20 0

64 46 37 29

1514 12 5

910 9 4

2012-2013

79

53

43

15

33

00

2013-2014

Кількість призових місць по закладах освіти:

1 0 2 00 0 012 11 1 2 5 2 55 0 1 3 1 5 45

ЗОШ № 24 ЗОШ № 19 ЗОШ № 17 ЗОШ № 12 ЗОШ № 6

1 3 23

ЗОШ № 1 0

ІІІ місце ІІ місце 89

4

5

10

29

І місце

15

10

15

20

25

30

Слід зазначити, що кількість переможців міського етапу олімпіад по більшості закладів освіти зменшилась з причини рекомендованого відділом освіти зменшення кількості персональної участі школярів у предметних олімпіадах. Причина зменшення – захист здібних учнів від перевантаження під час частої участі в інтелектуальних перегонах.

Стр. 7

Випуск № 1

Щорічно ми відзначаємо низький рівень досягнень учнів з англійської мови, математики, фізики, хімії, економіки, історії. Зверніть увагу на те, що серед названих предметів – профільні, де на вивчення предмету і індивідуальну роботу з цього напрямку відведено достатню кількість годин. Для участі в заочному турі обласного етапу олімпіад було надіслано 64 роботи, запрошено до участі в очному турі олімпіади 7 учнів. Тільки двоє з них посіли призові місця: Кривинець Анастасія, учениця 9 класу ЗОШ № 12 – 2 місце зі світової літератури, (вчитель Гапоненко О.В.), Єгіазарян Георгій, учень 10 класу гімназія – ІІІ місце з географії (вчитель Міщенко А.М. Якщо повернутися до результатів попередніх років, маємо значне зниження у кількості учасників очного туру.

Секція „Біологія людини ” Нестеренко Анастасія, учениця 9 класу Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

Секція «Прикладна математика» Панасенко Владислав, учень 11 класу Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

Секція „Теоретична фізика” Черняк Тетяна, учениця 11 класу Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13

Секція «Українська мова» Куваліна Кристина, учениця 11 класу Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

Секція „Комп’ютерні системи та мережі” Литвінова Марина, учениця 11 класу Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Загальна кількість учасників очного туру 10 10 7

Переможці 3 1 2

Стосовно діяльності наукових товариств старшокласників. У 2013-2014 навчальному році проведено міський етап конкурсу-захисту науководослідницьких робіт старшокласників. На конкурс було представлено 9 робіт учнів 9-11 класів у 6-ти секціях ЗОШ №№ 1,2,6, 13,17. За рішенням журі переможцями визнано учнів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №№ 1 ( вчитель Ковальчук Г.А.) ,2 (вчителі Оліферук О.В., Журавель О.І. ), 13 (вчителі Юрченко А.І.,Черняк О.Є.). Шановні колеги! А решта шкіл ІІІ ступеня де? Роботи переможців були направлені для участі в ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у територіальні відділення Малої академії науки України. На жаль, призових місць у цьому році не посіли. Стосовно інших творчих конкурсів обласного, Всеукраїнського, міжнародного значення, слід зазначити, що активність закладів освіти зростає. Переможцем 2014 року у конкурсі «Творча юнь Донбасу» стала Жарновнікова Таїсія, учениця ЗОШ № 2 ( учитель Холодна О.І.). Переможцем цього ж конкурсу стала вчитель російської мови і літератури ЗОШ № 18 Олішевська Ольга Василівна у номінації «Педагоігчний лот». У обласному конкурсі виразного читання та мелодекламації «Читання без кордонів» переможцями стали учні вчителів Травкіна І.Ю. (гімназія), Артемової Л.Г. (ЗОШ № 12). У обласному мовно-літературному конкурсі «Марафон-проект» ІІ місце посіла учениця Сапунової О.Й. Зросла кількість учасників міжнародних конкурсів «Кенгуру», «Колосок», «Левеня», «Геліантус», «Лелека», «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Бобер», «Гринвіч» та інші. Значить, потенціал дитячої творчості і таланту наявний. Чому ж тоді, повертаючись до результатів знову ж таки Всеукраїнських олімпіад, низький результат взаємодії вчителя і учня. Може, відповідь на це питання треба шукати у собі, учителю?! На сьогодні у системі освіти міста працює 1174 працівника. Навчальновиховний процес у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах забезпечують 563 педагога. Слід визначити, що загальна кількість педагогічних працівників у порівнянні з минулим роком зросла на 21 чол., а якісний склад педагогів дещо погіршився. Так у загальноосвітніх школах кількість вчителів з повною вищою освітою становить 87% (91% у 2012-2013 навчальному році), у дошкільних закладах 32% (35% у 2012-2013 навчальному році), у позашкільних закладах цей показник залишився незмінним – 51 % (51 % у 2012-2013 навчальному році)

Стр. 8

Випуск № 1

Це пояснюється збільшенням молодих спеціалістів у ЗНЗ та ДНЗ, які отримали базову вищу освіту і продовжують навчатись заочно. Підвищуються вимоги щодо професійного рівня педагогів. Якщо вважати показник професійної кваліфікації чинником якості професійної компетентності, то він становить лише 56% від зхагальної кількості педагогів. З огляду на це головним критерієм роботи вчителя повинні стати позитивне ставлення до власного вдосконалення, виявлення активної громадянської позиції та наявність педагогічної мужності й усвідомлення ним, необхідності та доцільності участі в різних формах підвищення професійної компетентності. За останні роки налагоджується робота щодо орієнтації учнів на педагогічні професії, підтримки зв’язків з вищими навчальними педагогічними закладами. Так у 2013-2014 навчальному році до навчальних закладів міста прибуло 11 молодих спеціалістів, з 2 укладено трирівневий договір, 5 проходили педагогічну практику за місцем майбутнього працевлаштування. На сьогодні існує потреба у вихователях дошкільних закладів, соціальних педагогах, вчителях хімії, фізики, музики, допризовної підготовки, трудового навчання, образотворчого мистецтва. Основною причиною є відсутність кваліфікованих спеціалістів, а також неповне тижневе навантаження з деяких предметів. В системі роботи ММК значна увага приділяється презентації досвіду роботи через діяльність методичної ради, міських методичних об’єднань, майстеркласів, публікації методичних матеріалів вчителів на сторінках періодичних видань та он-лайн порталах. Але вінцем презентації досвіду вчителів є конкурс «Учитель року», в якому педагоги нашого міста приймають посильну участь. У кількісному складі це виглядає таким чином

Стосовно цих перегонів поточного року слід зазначити, що до міського оргкомітету було подано 11 заяв на участь у Конкурсі від шкіл №№ 1,2,6,13,17,26, гімназії: Предметні журі Конкурсу, відзначивши достатній рівень наданих матеріалів, визначило переможців : у номінації «Світова література»: - Носову Н.М., вчителя Селидівської загальноосвітньої гімназії, у номінації «Початкові класи»: - Ємець Л.В., вчителя ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 у номінації «Директор школи» - Корчагіну О.В., директора Селидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2. На користь змін, які відбуваються в питаннях організації Конкурсу, слід

Стр. 9

Випуск № 1

зауважити, що рівень володіння ІКТ вчителів-конкурсантів є достатнім. У очному турі обласного етапу конкурсу в 10-ку найкращих освітян області було запрошено Носову Наталію Миколаївну і Корчагіну Оксану Валеріївну. З метою активізації інноваційної діяльності закладів освіти, педагогічних працівників популяризації та поширення перспективного педагогічного досвіду в системі післядипломної освіти проведено міську виставку «Сучасні заклади міста -2014». Слід відзначити творчий підхід і оригінальні пристендові презентації ЗОШ №№ 1,2,13,17,22, ДНЗ «Мальвіна», ЦТДЮ м. Селидове. За результатами очного формату було створено віртуальну виставку в межах обласного конкурсу. За підсумками огляду-конкурсу відділ освіти, міський методичний кабінет нагороджено дипломами І, ІІ ступеня за творчу організаторську роботу з упровадження інноваційних технологій в освітню практику, дипломом за кращий вебдизайн віртуальної експозиції. Хочеться привітати педагогічний колектив Гірницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 з отриманням диплому V Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014» за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти. Інформатизація освіти є основною складовою інформатизації суспільства. Вона відображає загальні тенденції глобалізації світових процесів, є основою розвитку освіти. На початок нового навчального року згідно з міським реєстром НКК кожен з 12 загальноосвітніх навчальних закладів укомплектовано навчальним комп’ютерним комплексом. Середньоміський показник кількості учнів на 1 комп’ютер становить 36 (середньообласний - 23).Заклади освіти міста використовують у навчально-виховному процесі сучасні мультимедійні засоби: в наявності 10 проекторів та 2 інтерактивні дошки, придбані за спонсорські кошти. На жаль, сьогодні склалася така ситуація, коли темпи надходження комп’ютерної техніки в школи набагато повільніші за темпи її «старіння», тому багато комп’ютерних класів не відповідають сучасним вимогам.Із загальної кількості наявної техніки близько 75% є морально і технічно застарілою. Доступ до глобальної мережі Інтернет – це нові можливості як для вчителів, так і для учнів. Станом на 01.05.2014 року 9 з 12 підключених до мережі Інтернет закладів освіти за показником швидкості підключення відповідають сучасним вимогам доступу до освітнього контенту. ЗОШ №№ 22, 24, 26 користуються послугами мобільного Інтернету. Поступово впроваджується в управлінський процес дошкільних навчальних закладів комп’ютерна техніка, сучасні інформаційні технології і програми. Так, з 12 дитячих установ міста 9 ДНЗ (75%) забезпечено комп’ютерами та 7 ДНЗ (58%) підключено до мережі Інтернет. Але, у зв’язку із введенням в роботу програми ІСУО існують проблеми із-за недостатньої кількості комп’ютерів та їх відстуності у ДНЗ «Ясна поляна», «Солнишко», «Вербичка». Протягом навчального року у місті проводилась робота по впровадженню проекту єдиної інформаційної системи управління освітою, до якого були залучені всі ЗНЗ та ДНЗ міста. Сформовано бази даних навчальних закладів та інтегровано їх у загальну регіональну освітню мережу.Дошкільні навчальні заклади проводять електронну реєстрацію в ДНЗ, використовуючи можливості порталу «Інформаційна система управління освітою». З метою організації єдиного інформаційного навчально-виховного простору міста на освітньому порталі «Класна оцінка» продовжується робота по створенню офіційних сайтів навчальних закладів. Щодо виховної роботи в навчальних закладах міста вважаю за доцільне зупинитися не на підсумках минулого навчального року, а на пріоритетних напрямках діяльності 2014-2015 навчального року. В контексті нових викликів, що постали перед країною, педагогічним працівникам необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей в навчальному закладі.

Стр. 10

Випуск № 1

Педагоги і психологи можуть зробити багато для того, щоб заспокоїти учнів і допомогти їм адекватно ставитися до подій. Постійний контакт із вчителями та друзями допоможе дітям відновити відчуття безпеки. У такі часи відданість, співчуття та навички вчителя стають особливо важливими та потрібними. Цьогоріч потрібно бути готовими до непростих запитань з боку учнів, дітям важливо почути відповіді на їхні "чому?". Варто надавати дітям чіткі пояснення зрозумілою їм мовою, не давати нездійсненних обіцянок, але потрібно розповідати учням, що держава і громадянське суспільство роблять усе можливе для відновлення миру та порядку в країні. В навчальних закладах украй важливу роль відіграє мікроклімат у колективі. Педагоги мають бути спокійні й виважені. У цьому їм допоможуть звичайні розмови: обговорення домашнього завдан-ня і т.п.. При цьому необхідно уникати додаткового тиску на дітей. Будь-яка поведінка, що може зашко-дити чи відволікати їх, є неприпустимою. Взаємна підтримка ровес-ників в цій ситуації також важлива. Слід викликати в учнів, особливо на рівні початкової школи, довіру до того, що покликання педагогів-перетворити школу на безпечне для дітей середовище, що їхні батьки чи опікуни зроблять усе можливе, щоб вони почувалися у безпеці. Необхідно планувати виховну роботу так, щоб допомогти дитині визначити, чим саме її сім'я, школа, вулиця, місто найкращі. Чому наша країна нам дорога. Давати дітям необхідно таку інформацію, що її діти здатні зрозуміти і обговорити зі своїми друзями. Особливу увагу педагогічні працівники повинні приділяти також власному самопочуттю: не забувати піклуватися про власне емоційне та фізичне здоров'я. Діти, які бачать довкола себе впевнених, спокійних та бадьорих дорослих, швидше повертаються до норми. Основним документом у сфері освітньої політики щодо патріотичного виховання підростаючого покоління є Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493. Стосовно харчування школярів слід зазначити, що, незважаючи на значне підвищення в поточному році цін на ринку продуктів харчування ціни на продукти зросли в 1,5 рази) враховуючи заборгованість по продуктах харчування, в 12ти загальноосвітніх школах міського відділу освіти створено умови для повноцінного харчування в умовах власних харчоблоків. З початку 2014 року згідно рішення Селидівської міської ради від 16.10.2013 № 6\41-1044 вартість харчування в загальноосвітніх школах збільшена на 0,50 грн. та складає 5,50 грн. для учнів 1-11 класів. За останні три роки вартість харчування збільшилася на 3,00 грн. На організацію гарячого харчування з місцевого бюджету фактично виділено 1555,2 тис.грн.. В 2014 році гарячим харчування охоплено 65% ( 2605 чоловік) 1-11 класів, в тому числі 1-4 класи – 100%, 5-11 класи – 39% (885 чоловік), що на 13-15 % менш у порівнянні з 2013 роком ( 78-80%). На жаль, у зв’язку з різким підвищенням цін на продукти харчування знизився на 3-5% показник виконання норм харчування у порівнянні з минулим роком. То ж перед освітянами міста поточний навчальний рік вимагає вирішення наступних завдань:  забезпечити планомірну реалізацію пріоритетних напрямків Програми «Освіта Селидового 2012-2016 р.р.»;  зосередити увагу педагогічних колективів на формування національних і загальнолюдських цінностей, пропаганду здорового способу життя;  сприяти реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України;

Стр. 11

Випуск № 1        

посилити увагу до якісного проведення адаптаційного періоду першокласників; сприяти підвищенню якості освіти школярів загальноосвітніх закладів; підвищити рівень управлінського контролю за якістю викладання та результатами навчальної діяльності школярів; підвищити рівень внутрішньошкільного контролю в закладах освіти; сприяти запровадженню освітніх інновацій, інформаційних технологій; сприяти збереженню та зміцненню фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку; сприяти впровадженню в управлінський процес дошкільних навчальних закладів комп’ютерної техніки, сучасних інформаційних технологій і програм; сприяти максимальному забезпеченню потреб у висококваліфікованих спеціалістах (англійської мови, комп’ютерної грамоти, інструкторів з фізкультури, керівників гуртків). посилення індивідуальної роботи з неблагонадійними сім’ями та учнями групи ризику; підвищення результативності роботи учнівського самоврядування, здійснення стимулювання ініціативи школярів в організації самоврядування, поліпшення роботи з лідерами учнівського колективу Охомуш І.Л., начальник відділу освіти

«Бути у вічному пошукові – означає шукати енергію слова в енергії душі» О. Гончара

Реалізація нового Державного стандарту освіти в загальноосвітніх навчальних закладах (методичні рекомендації, серпень 2014) Тисячі людей. Допитливі та примхливі діти. Щасливі або у відчаї батьки. Різні за розумом, освітою, характером і вдачею вчителі. Всі разом – це школа, новий навчальний рік якої почнеться у ситуації посиленої уваги до системи початкової та базової загальної середньої освіти, яка працює на впровадження нових Державних стандартів. Слід нагадати, що Державні стандарти ґрунтуються на засадах (Шановні колеги, звертаю Вашу увагу не на зовнішнє сприймання формулювання цих засад, а на змістовне їх наповнення).  особистісно зорієнтованого підходу: спрямування навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та йо-го учнів на підставі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні;  діяльнісного підходу: спрямування навчально-ви-ховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна та предметна (галузева) компетентності;  компетентнісного підходу: спрямування на-вчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на прак-тиці набутих знань із різних навчальних пред-метів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здіб-ностей до колективної діяльності та самоосвіти.  Слід зауважити, що реалізація стандарту потребує змін діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно – педагогічної роботи в сучасній школі:  функцій сприяння навчанню учнів ( створення умов для вияву самостійності, творчості, відповідальності учня в освітньому процесі та формування в нього мотивації безперервної освіти);

Стр. 12

Випуск № 1 

функції проектування (спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту);  управлінської функції ( координація діяльності суб’єктів освітнього процесу. Аналіз нових освітніх завдань дозволяє надати декілька рекомендацій щодо процесу впровадження оновленого Державного стандарту: методичним службам закладів освіти 

Модернізація системи освіти, як це визначено в Національній доктрині, спрямовує вчителя на безперервне професійне самовдосконалення. Школі потрібен учитель, який постійно, послідовно й безперервно вдосконалює зміст і засоби своєї професійної діяльності

під час планування питань, які конкретно розглядатимуть на різних методичних заходах, особливу увагу слід звернути на такі:  організація навчально-виховного процесу в 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладах;  підготовка вчителя до реалізації змісту нових Державних стандартів, нових програм, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення НВП;  організація та проведення адаптаційного періоду учнів 5 класів;  характеристика структури та змісту освітніх галузей;  розгляд проблем наступності між початковою та середньою ланками освіти, можливі шляхи їх розв’язання;  методика проведення навчальних занять за новими формами;  забезпечення використання практичної частини навчальних програм;  набуття елементів з природознавчої, здоров’язберігальної та екологічної компетенцій;  система оцінювання навчальних досягнень учнів із урахуванням вимог нових Державних стандартів;  збереження та зміцнення з фізичного здоров’я учнів їхнє моральне та громадянське виховання. вчителям  уважно самостійно вивчити вимоги Державно-го стандарту до результатів освіти школярів;  провести інвентаризацію педагогічного досвіду й інструментарію з позиції нових зав-дань — важливо зрозуміти, що необхідно за-своїти, чого навчити, що змінити;  створити або дібрати навчальні завдання, які сприяють просуванню учня до прогнозованих індивідуальних результатів на уроці;  розв'язати проблему створення умов для організації творчості, самостійного пошуку, конструювання з метою опанування учнями способів розумової діяльності, а не просто знань. Запорука успішної реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти – професіоналізм педагога. Пам’ятайте слова О. Гончара: «Бути у вічному пошукові – означає шукати енергію слова в енергії душі». Панасенко В.В., завідувач ММК

Презентація проекту «Навчатись протягом життя - вимога часу» Модернізація системи освіти, як це визначено в Національній доктрині розвитку освіти, спрямовує вчителя на безперервне професійне самовдосконалення. Школі потрібен учитель, який постійно, послідовно й безперервно вдосконалює зміст і засоби своєї професійної діяльності. Для успішного виконання покладених на вчителя завдань він повинен не просто викладати колись засвоєний матеріал, але й іти в ногу разом із розвитком науки з того фаху, який предмет він викладає. Це особливо важливо зараз, у час стрімкого розвитку інформаційних комунікацій, учитель не може дозволити собі бути поза того інформаційного простору, активними учасниками якого є його учні.

Стр. 13

Розробка науково обґрунтованої й експериментально перевіреної моделі науково-методичного супроводу неперервної освіти педагогів, їхнього професійного самовдосконалення в системі післядипломної освіти засобом впровадження дистанційних форм навчання й інформатизації дозволить значно підвищити рівень безперервного професійного зростання вчителів

Нехай робота активізує Ваш творчий потенціал та моментами приносить хвилинки відпочинку і привід для радості!

Випуск № 1

Крім того, використання телекомунікаційних систем відкриває нові можливості для переосмислення і модифікації традиційних форм навчальної роботи, а також для створення абсолютно нових технологій. Як показують дослідження, вчителі з усіх форм інформаційного супроводу самоосвітньої діяльності особливо виділяють професійне спілкування, можливість обміну досвідом, обговорення своїх і чужих ідей і напрацювань. В основі роботи телекомунікаційних мереж лежить саме спілкування вчителів один з одним. При цьому мережеве спілкування, незважаючи на його зовнішню схожість з традиційним, має свої специфічні особливості. Мережеві методичні об'єднання не мають територіальних кордонів, тому вчитель-предметник отримує можливість звернутися до своїх колег з будь-яким питанням по електронній пошті у зручний для себе час. Незважаючи на різноманіття можливостей інтернет-технологій для самоосвіти вчителя, перелік навичок, які необхідно мати педагогу для активного їх використання, мінімальний. їх всього чотири: пошук інформації в мережі, робота з електронною поштою, спілкування в реальному режимі часу, надання власної інформації у вигляді веб-документів та її розміщення в мережі. Рішення перерахованих вище завдань можливе, якщо формування інформаційних умінь вчителя буде обов'язковим компонентом системи методичної роботи з учителями закладу, а вчителі знайдуть розуміння необхідності їх використання в реальній шкільній практиці. А це стає можливим за умови готовності вчителя до самостійної роботи над собою, до професійного самовдосконалення протягом усієї своєї педагогічної діяльності. Очікуваний результат: розробка науково обґрунтованої й експериментально перевіреної моделі науково-методичного супроводу неперервної освіти педагогів, їхнього професійного самовдосконалення в системі післядипломної освіти засобом впровадження дистанційних форм навчання й інформатизації дозволить значно підвищити рівень безперервного професійного зростання вчителів. Видатний американський письменник та журналіст Ернест Хемінгуей стверджував, що робота — це головне у житті. Від усіх неприємностей та бід можна знайти лише одне позбавлення — у роботі. Михайло Коцюбинський відзначав, що найкращим лікарем є праця. Тож хочеться побажати у новому навчальному році: «Нехай робота активізує Ваги творчий потенціал та моментами приносить хвилинки відпочинку і привід для радості!» Балуєва О.В. директор Гірницької загальноосвітньої школи І - III ступенів № 17

Крок за кроком — до професійного зростання Професійне навчання старшокласників в сучасних умовах здійснюється за державними стандартами професійно-технічної освіти, коли заклад освіти, отримує ліцензію на підготовку кваліфікованих робітників і в межах годин технологічного профілю здійснює навчання певній професії. У країнах Євросоюзу розподіл за академічним та професійним напрямами навчання в старшій середній школі складає від 28 до 70%. В Україні показник охоплення загальноосвітніх навчальних закладів професійним навчанням школярів до 30%. Донецька область має показник - 4-6%. Завданням сучасної освіти є формування всебічно розвиненої особистості, невід'ємною частиною якої є володіння певними видами професій. У сучасному баченні учень має обов'язково володіти іноземною мовою, вміти працювати на комп'ютері та водити автомобіль.

Стр. 14

Профільне навчання це вид диференційованого навчання, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів та створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення

Випуск № 1

Селидівська загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 2 поряд з наданням загальноосвітньої середньої освіти забезпечує задоволення освітніх запитів учнів з профільного і професійного навчання на підвищеному рівні та адаптацію молоді в умовах ринкової економіки. Профільна підготовка здійснюється за спеціальностями: водій автотранспортних засобів категорії "В" та оператор комп'ютерного набору. Однією з особливостей сучасної школи є її профілізація (10-11 класи). Це відкриває широкі можливості діяльності і розвитку для нашого закладу. На сьогодні змінюються і завдання, які ставляться перед школою та педагогом, а саме пошук нових форм і методів навчання, покращення якості і осучаснення матеріальної бази з метою підвищення кваліфікаційного рівня випускників. Реформування загальноосвітньої середньої школи відбувається в контексті модернізації вітчизняної системи освіти та українського суспільства в цілому. Час ставить свої вимоги. Умови, за яких на початку 70-х років минулого сторіччя в школі було впроваджено виробниче навчання за професією водій автотранспортних засобів, і теперішні умови в яких вони повинні існувати, зовсім різні. Якщо раніше в нашій школі проходили професійну підготовку учні з ОТТТ №1, то зараз це лише учні нашої школи. В яких умовах ми повинні сьогодні існувати? Перш за все, ми повинні відповідати потребам нашого регіону і можливості відповідати державним незалежність і свободу, дає можливість саморелізовуватися в умовах конкуренції. Завдання допрофільних курсів - ознайомити учнів з напрямами технологічного профілю та зорієнтувати школярів у виборі професії. І тут потрібна допомога практичного психолога школи та профорієнтолога центру зайнятості, які зорієнтують учнів на робітничі професії. Включення до навчальних планів шкіл обов'язкових занять за вибором (елективні курси), професійних проб, а також психолого-педагогічна підтримка самовизначення учнів є однією з умов організації допрофільної підготовки. Крім того, школа дає можливість своїм випускникам продовжити ступеневе навчання за обраним профілем. Цьому сприяють договори, що укладені між школою та вищими навчальними закладами України різних рівнів акредитації. Профільне навчання - це вид диференційованого навчання, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів та створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення. Згідно Концепції профільного навчання в старшій школі, старшокласники залишаються учнями і мають можливість більш змістовно й організовано вивчати спецкурси, які забезпечують профільну, допрофесійну, професійну підготовку та дієву і якісну професійну орієнтацію. Для цього потрібно зробити три кроки. Перший: БАЖАННЯ. Проведіть опитування учнів, батьків, вчителів щодо бажання отримувати разом з атестатом свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації та майбутньої професії. Другий крок: МОЖЛИВІСТЬ. Здійсніть моніторинг матеріально-технічної та кадрової бази. Співвіднесіть наявне з вимогами Державного стандарту для тієї чи іншої професії. Третій крок: ЛІЦЕНЗІЯ. Підготуйте пакет документів, надайте їх до ДРЕР і отримайте ліцензію. Вище перераховані засоби не допоможуть навчити людину на все життя, але точно допоможуть розкрити цінні для неї самої та для суспільства якості особистості, вбережуть від помилок при виборі професії, а це і є метою профільного навчання в сучасних умовах. Корчагіна О.В., директор Селидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

Стр. 15

Випуск № 1

Методическое сопровождение одаренных детей по русскому языку и литературе

Методическое сопровождение одаренных детей по русскому языку и литературе • В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. В.А.Сухомлинский

Задачи в работе с одаренными: • стимулировать развитие личностных качеств учащихся, необходимых для самораскрытия, самовыражения и самосовершенствования;

• создать условия для более успешного социальнопсихологического развития интеллектуального и творческого потенциала ребёнка; • использовать активные формы внеклассной и внешкольной работы, стимулирующие детскую креативность, рефлексивные умения, адекватность самовосприятия; • организовать психолого-педагогическое просвещение родителей

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, ребята скучают на уроке, они ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний, читают словари и специальную литературу. Для всех детей главнейшей целью обучения и воспитания является обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности. Но применительно к одаренным детям эта цель особенно значима. Именно на этих детей общество в первую очередь возлагает надежду на решение актуальных проблем современной цивилизации. Цель педагога - создание условий, помогающих распознать одаренных детей и способствующих реализации их потенциальных возможностей. Для достижения этой цели должны быть поставлены следующие задачи: - стимулировать развитие личностных качеств учащихся; - создать условия для более успешного социально-психологического развития интеллектуального и творческого потенциала ребёнка; - использовать активные формы внеклассной и внешкольной работы; -организовать психолого-педагогическое просвещение родителей. Под одаренными учащимися нами понимаются дети, которые отличаются высокими функциональными или потенциальными возможностями в ряде областей: интеллектуальной, академической, творческой, художественной, социальной и т. д. Согласно теории известных американских специалистов в области обучения одаренных детей одаренность есть сочетание 3 основных характеристик: Интеллектуальные способности (то есть способности превышающие средний уровень); Креативность или творчество (то есть уровень развития воображения, его оригинальность и продуктивность); Настойчивость (то есть мотивация ориентированная на задачу, познавательная и исследовательская активность ученика). Пересечение всех трех компонентов при достаточно высоком уровне дает нам качественное своеобразие ярко выраженных способностей, которыми и отличаются одаренные дети. При работе с такими учащимися за основу берется развивающая система обучения, во главу угла которой ставится задача общего развития школьников. Главное в системе развивающего обучения - личностное развитие ученика, реализация ребёнка на максимальном для него уровне, возможность самореализации, саморазвития. В учебной деятельности одаренные отличаются тем, что - хотят добиваться успехов в учебе; - способны к самостоятельным действиям; - погружены в философские проблемы; - постоянно стремятся к самосовершенствованию; - могут полностью концентрировать внимание и погружаться в проблему; - урок для них интересен, когда имеет место поисковая и исследовательская ситуация, импровизация. Методы и формы работы с одарёнными учащимися должны органически сочетаться с методами и формами работы со всеми школьниками и в то же время иметь определенное своеобразие. Прежде всего, у педагога должно быть такое качество, как гибкость в поведении, мышлении, эмоциональном реагировании. Он должен уметь легко отказываться от стандартных приемов мышления, способов поведения и уметь вырабатывать или принимать новые, оригинальные подходы к разрешению различных

Стр. 16

Випуск № 1

Характерные черты одаренности у школьников

интеллект

творчество

мотивация

Гибкость мышления

Одаренность есть сочетание 3 основных характеристик: • интеллектуальные способности; • креативность или творчество; • настойчивость (мотивация)

Способность к прогнозированию

Оригинальность мышления

Продуктивность мышления

Характерные черты одаренных детей

Отличная память

Легкость ассоциирования

Специфические склонности

Большой словарный запас

Способность к самооценке

Любознательность

И теперь от вопросов «Чему учить?» и «Как учить?» надо перейти к поиску ответа на вопрос: «Какие условия необходимо создать для учения одаренного ребенка. Принцип дифференцированного обучения использую на всех этапах обучения. На уроке сильных учащихся высокого уровня учебных достижений прошу выступить в качестве помощников учителя при объяснении новой темы, на закреплении знаний они, как правило, эксперты; контрольные работы включают в себя задания со звездочкой, т.е. большой степени сложности; и, наконец, домашние задания тоже могут быть разными по степени сложности, причем обычно ребята не ограничиваются в своем выборе. Основным принципом работы учителя является создание на уроке ситуации успеха. Благоприятная эмоционально-психологическая атмосфера способствует эффективности обучения, в частности, раскрепощает мысль, воображение, побуждает к творчеству. Самой эффективной формой работы с одарёнными «школьниками является индивидуальное обучение. Это и занятия по подготовке к олимпиадам и творческим конкурсам, и разработка индивидуальных программ и образовательных маршрутов, и формирование умений и навыков исследовательской, научной работы. Очень важно для развития ребят участие в предметных олимпиадах, так как это один из способов определения глубины интереса учащегося к предмету, выявления особых способностей к изучению определенной предметной области. Решение разнообразных филологических задач способствует развитию логического, аналитического и образного мышления. В основе программы олимпиадной подготовки лежит принцип системности и принцип разнообразия творческопоисковых задач. Задачи, с одной стороны, должны быть нестандартными, с другой стороны, - интересными. Появляется возможность развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, превращающая его из пассивного объекта воздействия в активного субъекта деятельности. Следует сказать, что в своей работе с одарёнными учащимися учитель широко применяет прием индивидуализации обучения. Индивидуальный образовательный маршрут - это целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позицию субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при поддержке учителя. Исследовательская деятельность является одним из самых ярких способов активизации познавательной деятельности одарённых учащихся. Возможности исследовательской работы огромны. Это не только способ для ребят расширить свои знания, но развитие процессов научного познания, методов самостоятельного мышления. Исследование - это поиск истины, отстаивание собственной точки зрения, аргументация суджений, это серьезный и кропотливый труд. Учащиеся выполняют различные исследовательские проекты по русскому языку и литературе. Результативность данной работы по развитию навыков поисковой и исследовательской деятельности подтверждается участием в школьных научно-практических конференциях. Параллельно с изучением школьных предметов одарённым учащимся интересно заниматься научной работой, проводить разные исследования, получать новые знания. Старшеклассники принимали участие в ежегодном конкурсезащите научно-исследовательских работ учеников-членов МАИ. На городском уровне отмечена работа ученицы 10 класса Жарновниковой Т. «Взгляд современника на нравы «Домостроя». Школьница, исследуя особенности «Домостроя», доказала его своевременность и актуальность, утвердила мысль, что эта книга лишь отчасти устарела и продолжает волновать своими идеями и красивым, звучным языком. Проектная деятельность - один из лучших способов для совмещения современных информационных технологий, личностно-ориентированного обучения и самостоятельной деятельности учащихся.

Стр. 17

Формы работы с одаренными учащимися • Внеурочная деятельность • • • • • • • • •

предметные декады; научно-практические конференции; олимпиады; участие в конкурсах исследовательских работ; конкурс научно-исследовательских работ МАН; конкурсы рисунков, буклетов; музыкально-литературные гостиные; пробы пера; конкурсы мультимедийных презентаций и т. д.

Конкурс «Творческая юность Донбасса» 2012 год

2013 год

2014 год

Випуск № 1

Работа над созданием презентации позволяет одарённому ученику увидеть Себя как человека способного и компетентного. Это развивает коммуникативность и умение сотрудничать, искать пути решения поставленной задачи, развивает исследовательские умения. Интересна работа школьников по созданию небольших видеороликов на уроках литературы. Здесь учащиеся проявляют себя как сценаристы, режиссеры и актеры, а также журналисты, поскольку ведут репортажи с места событий. Ребята объединяются в «киностудии», «рекламные агентства», «издательства», выполняют творческие работы в различных жанрах: эссе, очерки, зарисовки, устные журналы, фэнтези, легенды, грамматические сказки, сценарии. Такие формы работы помогают школьникам в их дальнейшем профессиональном самоопределении. Большие возможности осуществлять работу с одарёнными детьми даёт внеклассная работа по предмету: проведение недели русского языка и литературы (выпуск газет, конкурсы, викторины, театральные постановки) и т.д. Самая большая награда для учителя - успехи и достижения учеников, их реализация в жизни. Учащиеся школы №2 зарекомендовали себя успешным участием в конференциях, форумах, конкурсах исследовательских и проектных работ, Интернет - олимпиадах и имеют определенные достижения: Нестеренко Анастасия два года подряд занимает призовые места в олимпиаде по мировой литературе на городском уровне; Жарновникова Т. состоит в числе победителей в олимпиаде по русскому языку на протяжении 3 лет, эта же ученица в 2013 году стала победителем областного конкурса «Творческая юность Донбасса» в номинации «Лоция юного филолога», в 2014 году награждена дипломом 2 степени победителя конкурса в номинации «Летят журавли». В заключение своего выступления хочется подчеркнуть, что талантливого ученика необходимо не только увидеть, но и помочь ему поверить в себя, осознать свою значимость, помочь ему самостоятельно ответить на волнующие вопросы, включить в процесс постоянного и поступательного самосовершенствования. Поэтому, занятия с такими учениками должны быть рассчитаны на создание «ситуации успеха», в результате чего развивается творческий потенциал ребенка, формируется активная жизненная позиция. Холодна О.І., вчитель російської мови Селидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

Звернення до учасників конференції! Шановані делегати, гості, запрошені! Традиційно склалося, що напередодні нового навчального року у великому педагогічному колективі нашого міста проводиться серпнева педагогічна конференція. Сьогоднішня зустріч визначила пріоритетні напрямки роботи по виконанню державної програми розвитку освіти міста, реалізації державної політики в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на основі аналізу роботи за минулий навчальний рік. Закликаємо педагогічні колективи всіх закладів докласти зусиль щодо підвищення якості освітніх послуг, забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти. Пам’ятаємо, що метою освітньої діяльності педагогічних колективів було і залишається створення умов для формування конкурентноздатної, компетентної особистості з потребою у власному самовираженні, з яскраво вираженою громадянською позицією, з почуттям відповідальності за долю країни. Що новий навчальний рік почнеться у ситуації посиленої уваги до системи початкової та базової загальної середньої освіти, яка працює на впровадження нових Державних стандартів.

Стр. 18

Випуск № 1

Що реалізація стандарту потребує змін діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно – педагогічної роботи в сучасній школі. Ми стоїмо на порозі нового навчального року. Кожне перше вересня – це нова щаблинка у розвитку системи освіти. Наша діяльність повинна бути добре продуманою й обґрунтованою, щоб привести до бажаних результатів. Навчайте учнів своєю Поведінкою, своїм Статусом, своїми Знаннями, своєю Людяністю, своєю Любов’ю, своїм щастям, своїм Талантом. Миру всім нам і спокою.

Методичні рекомендації для вчителів ЗНЗ на 2014-2015 навчальний рік (за підсумками засідань методичних підрозділів у серпні 2014 року) Сучасні умови розвитку освіти потребують від педагога постійного неперервного професійного й особистісного самовдосокналення. Це дає змогу вчителю використовувати власний потенціал, зусилля, розвивати професійно значимі якості у відповідності із зовнішніми і соціальними вимогами. Зосереджуємо увагу на деяких аспектах в роботі педагога. Для вчителів 1 класів 1.Вивчати психологічні особливості дітей 6-річного віку. 2.Виконувати санітарно-гігієнічні вимоги (освітлення, провітрювання, гігієна, розклад уроків, динаміка працездатності учнів-шестирічок). 3.Помірно,але обов’язково включати ігрові методи у навчальний процес з метою формування в дітей уміння вчитися, створення умов для розвантаження та відпочинку, зацікавлення та підвищення пізнавальної активності. 4. Забезпечити оптимальний руховий режим ( ритмічність роботи, чергування розумової праці з фізичною культурою : ранкова гімнастика, уроки фізкультури, фізкультхвилинки та активним відпочинком : рухливі ігри,фізична праця, тощо). 5. Обов’язково використовувати методи заохочення (похвалу, заохочення увагою, подяку тощо) 6. Не перевантажувати учнів навчальним матеріалом – не задавати домашні завдання. Для вчителів 2-4 класів 1. Продовжити роботу над опрацюванням та вивченням на засіданнях шкільних МО, в самоосвітній діяльності Державного стандарту початкової загальної освіти, інструктивно - методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів. 2.Вивчення навчальних предметів в початковій школі здійснювати за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними у Переліку навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих для використання, розміщених на сайтах МОНУ та Інституту інноваційних технологій. 3. Звернути увагу на зміни в навчальних програмах в початковій школі згідно листа МОНУ №1/9-343 від 01.07.2014 року(додаток№2). 4.Вчителям початкових класів дотримуватися вимог, що подані в листі МОНУ1/972 від 28.01.2014року «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань». 5. Формувати громадянську компетентність учнів 3-х класів через впровадження нового предмету «Я у світі». 6. На сторінках журналу у позиції «Навчальні предмети» слід записувати не «Сходинки до інформатики», а «Інформатика». 7. Звернути увагу, що з 2014-2015 навчального року в 2-3 класах оцінюються вербально такі предмети: основи здоров’я, фізкультура, образотворче мистецтво, інформатика, музика.

Стр. 19

Випуск № 1

Для вчителів основної і старшої школи 1. Запровадити діяльнісний підхід у навчанні (спрямованість НВП на розвиток особистості дитини, її успішну адаптацію у соціумі; професійна самореалізація, самоосвіта). 2. Скласти календарне планування з інформатики, історії України, української літератури з урахуванням положень, наказу МОН № 895 від 04.08.2014 «Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів». 3. Зосередити увагу на значимій особливості диференційованого навчання – виконання однакового типу завдань з різним ступенем складності. 4. Опрацювати «Рекомендації щодо організації НВП у 6 класі ЗНЗ у 2014-2015 навчальному році», зосередивши увагу на забезпечення учнів підручниками. 5. Доцільно розподілити години тематичного оцінювання впродовж семестру. 6. Опрацювати з подальшим впровадженням критерії оцінювання навчлаьних досягнень школярів за новим Державним стандартом, дотримуючись вимог перевірки робочих, контрольних, лабораторних робіт, зошитів, словників, заповнення сторінок класного журналу. 7. Приділити увагу реалізації головного методологічного принципу – комунікативності навчання через розвиток мовленнєвої діяльності школярів (монологічне, діалогічне мовлення, робота з підручником, посібником, додатковою літературою, Інтернет, самостійна робота учнів з навчальною літературою, переказ прочитаного, виконання творчих вправ; розгорнуті письмові і усні відповіді учнів за партою, біля дошки; формування потреби в читанні літературних творів, робота з текстом художнього твору) 8. Враховувати особливості розвитку пам’яті; уваги, сприйняття школярів 11-12 років (5-6 кл.), систематично впродовж тривалого часу повторювати з ними пройдений навчальний матеріал, використовувати вправи на дослівне запам’ятовування й відтворення як засіб поповнення словникового запасу і формування культури мовлення . 9. Врахувати вікові і психологічні особливості навчання іноземної мови в початкових класах, зокрема 6-річних дітей, користуючись методичними порадами О.Я. Савченко. 10. Опрацювати методику подачі домашнього завдання і його обов’язкової перевірки. 11. При підготовці до уроку допустимо використовувати матеріали друкованих посібників (конспектів) із внесенням корективів щодо особливостей учнів певного класу. 12. Мати на увазі , що вікові закономірності завжди проявляються через варіації індивідуальних якостей, які залежать від особливостей організму конкретної дитини та її психіки. 13. Стимулювати самостійність та ініціативу школярів у поєднанні з настановами і контролем для підкріплення інтересу до навчання. Приділити увагу ігровим моментам на уроці. 14. З метою формування предметної компетентності учнів, на уроках з всесвітньої історії та історії України(6 кл.) запроваджувати практичні заняття. 15. Звернути увагу, що в 6 кл. всесвітня історія та історія України є інтегрованим курсом, тому в журналі відводиться одна сторінка. 16. Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу переглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя) виставлятись в журнал. При виставленні тематичних оцінок вчитель на власний розсуд може враховувати або ні оцінку за ведення зошита. 17. Для організації діяльнісного підходу та формування предметних і практичних компетентностей учнів у 6 класі пропонується виконання 9 практичних робіт, 4 з яких оцінюються обов'язково, решта — на вибір учителя. Практичні роботи передбачають роботу з контурними картами та картами атласу, розв’язування географічних задач, побудову графіків і діаграм, дослідження компонентів природи та їх

Стр. 20

Випуск № 1

взаємозв'язків на прикладі одного з природних комплексів своєї місцевості, тобто на основі використання місцевого краєзнавчого матеріалу. Практична частина програми складається з практичних робіт та навчальної практики й екскурсій: 7 клас—12 практичних робіт; 8 клас—7 практичних робіт; 9 клас—10 практичних робіт; 10 клас—4 практичні роботи (академічний рівень і рівень стандарту) 18. Оцінювання практичних робіт з географії здійснюється на розсуд учителя і в залежності від способу виконання (фронтальне, групове, індивідуальне) або у всіх учнів класу, або вибірково в окремих учнів. У кожному семестрі обов'язково оцінюється дві практичні роботи, які також визначає вчитель. 19. Не рекомендується проведення семестрової контрольної роботи з біології. 20. Обов'язкове проведення лабораторних досліджень та оформлення їх результатів. 21. Виконання практичних робіт оцінюється в усіх учнів. 22. Розділ годин у програмі є орієнтовним. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах теми, пропонувати власну тематику проектів та дослідницького практикуму. Навчайте учнів своює Поведінкою, своїм Статусом, своїми Знаннями, своєю Людяністю, своєю Любов'ю Міський методичний кабінет

Планування роботи класного керівника Основні функції класного керівника: 1. Організаторська: планування і ко-ординація виховної роботи з класом; надання допомоги учнівської організації класу; встановлення зв'язків з учнівським та педагогічним колективами, батьками, громадськістю; забезпечення єдності вимог до учнів, ведення до-кументації в класі; сприяння роз-витку самоврядування в колективі; організація процесу виховання спільно з учнями, враховуючи їх інтереси. 2. Аналітико-узагальнююча: на основі вивчення та розвитку індивідуально-психологічних особливостей учня сприяння розвитку творчого потенціалу кожної особистості. 3.Координаційно-інформаційна: забезпечення узгодженості роботи учнівського, педагогічного та батьківського колективів. 4. Психолого-гігієнічна: встанов-лення довірливою контакту з вихованцями; зняття психічного напруження в учнівському колективі. 5. Стимулючо-гальмівна: активізація чи гальмування учнівської діяль-ності залежно від її спрямованості, допомога у встановленні міжособистісних відносин у колективі. Зміст роботи класного керівника  Вивчення учнів.  Об 'єднання учнів у колектив.  Співпраця з дитячими та моло-діжними організаціями.  Робота з батьками та громадськістю.

Стр. 21

Випуск № 1  

Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням

Співпраця з культурно-освітніми та позакласними установами. Співпраця зі шкільним психологом, соціальним педагогом, педагогоморганізатором, медичним працівником.  Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньоестетичної, суспільно-гуманітарної, фізкультурно-оздоровчої, ціннісноорієнтовної.  Індивідуальна робота з учнями.  Побудова системи виховної роботи в класі.  Співпраця з вчителями-предметниками щодо дотримання єдиних педагогічних вимог у класі. Циклограма класного керівника Щоденно:  Робота з тими, хто запізнюється, та виявлення причин відсутності учня.  Організація харчування учнів.  Організація чергування учнів.  Індивідуальна робота з учнями.  Контроль за зовнішнім виглядом. Щотижня:  Перевірка щоденників.  Проведення заходів за планом.  Робота з батьками за планом.  Робота з вчителями-предметниками.  Зустрічі з психологами або соціальним педагогом, педагогоморганізатором медсестрою, психолого-педагогічні спостереження. Щомісяця:  Відвідування уроків класу.  Консультації психологів стосовно важковиховуваних дітей.  Збирання коштів на потреби класу.  Зустрічі з батьками за планом.  Нарада щодо планування роботи.  Засідання класного колективу. Один раз на семестр:  Оформлення класного журналу.  Семінар класних керівників.  Аналіз виконання плану, корекція.  Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету. Один раз на навчальний рік:  Оформлення особових справ.  Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.  Статистичні дані.  Проведення відкритого виховного заходу. Щоб досягти бажаних результатів, необхідно використовувати спеціальну технологію залучення учнів, батьків та інших представників класного колективу до спільної діяльності щодо складання плану. Колективне планування – це творча та організаторська діяльність, за якої кожний член колективу бере участь у визначенні перспектив, у пошуці та виборі спільних справ на новий період, розробці конкретного плану роботи. Планування включає: загальний збір-старт; конкурси на найкращу пропозицію щодо плану, на найкращий проект справи; заповнення анкет-пропозицій; розвідку справ; виготовлення газет - “блискавок” із пропозиціями щодо плану (для обговорення); аукціон ідей; створення скарбнички (фонду, “банку”, “поштової скриньки”) ідей та пропозицій; заповнення журналу-естафети; дискусію, захист проектів плану тощо.

Стр. 22

Колективне планування – це творча та організаторська діяльність, за якої кожний член колективу бере участь у визначенні перспектив, у пошуці та виборі спільних справ на новий період, розробці конкретного плану роботи

Випуск № 1

Самоаналіз діяльності вчителя під час підготовки та проведення виховних заходів: 1. Оцінювання педагогічного обгрунтування виховного заходу, доцільність проведення та обраної форми, 2. Визначення місця виховного заходу в системі навчально-виховної роботи класу, його зв'язку із навчальною та виховною діяльністю. 3. Оцінювання ступеня досягнення мети. 4. Характеристика учасників заходу, охоплення їх активною діяльністю підчас складання плану, підготовка та проведення заходу. 5. Оцінювання результативності заходу, його пізнавальної та виховної цінності. 6. Оцінювання психологічного стану-учнів під час підготовки та проведення заходу. 7. Визначення позитивних сторін та недоліків у проведенні заходу. 8. Висновки. «Золоті» правила класного керівника:  Учитель має бути особистістю, яка приваблює дітей.  Учитель повинен викликати любов та повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та спілкується з нею, у стосунках з нею чесний і відвертий.  Учитель має бути веселим і жартівливим.  Учитель має раціонально використовувати свій час.  Учитель має бути доброзичливим.  Учитель має постійно вдосконалюватись, розширювати свій кругозір.  Гасло вчителя: «Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням».  Учитель повинен реалізувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати.  Учитель має створити колектив, в якому панує доброзичливість стосунків.  Учитель має любити, захищати дитину, поважати її почуття.

Стр. 23

Випуск № 1

ОСВІТНІ ОРІЄНТИРИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Триває час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства. За цих умов людський ресурс, якість національного потенціалу, рівень, освіченості та культури всього населення набувають неабиякого значення для економічного й соціального розвитку країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, нові перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер. Основним спрямуванням освіти XXI століття, як відомо, визначено освіту для людини. Особливістю формування сучасного освітнього простору є людиноцентристський підхід, забезпечення рівних прав на отримання якісних освітніх послуг, орієнтація на формування в дітей і молоді необхідних життєвих компетентностей, відповідно до прийнятих Державних стандартів освіти, соціалізацію дітей та підготовку до конкурентних умов дорослого життя, розвиток їх нахилів і здібностей тощо. Сьогодні, на початку третього тисячоліття, Україна впритул підійшла до трансформаційної межі, коли пульс змін відчувається як ніколи. Відбувається зміна соціокультурних очікувань, мислення і способу буття, що безпосередньо віддзеркалюється в організації, функціонуванні й розвитку системи освіти. У цих умовах суспільні виклики та загрози як глобальні, так і локальні, передусім відображаються в системі освіти, яка втім виявляється найбільш стійкою та стабільною серед існуючих соціальних систем. Розвиваючою, культуротворчою домінантою виступає виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати велику за обсягом, різноформатну інформацію, використовувати набуті знання та вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя, життя своєї країни. Переосмислення функції освіти, переоцінка чинників розвитку галузі та сутності першочергових завдань, основні напрями, пріоритети, завдання та механізми реалізації державної політики в освіті, особливості кадрової та соціальної політики, стратегічний курс регіонального розвитку відображені в «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року», Програмі «Освіта Донеччини» (20122016 рр.) тощо. З огляду на процеси консолідації української нації, утвердження української державності в глобалізованому й конкурентному світі зростає роль вітчизняної освіти, виникає потреба у формуванні українських громадян як відповідальних патріотів своєї Вітчизни. Патріотичне виховання в сучасних умовах покликане дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянськогосуспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної та правової культури особистості, розквіт національної самосвідомості, що ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини. Для сучасного освітнього простору питання патріотичного виховання є надзвичайно актуальним, адже воно спрямоване на формування в Україні єдиної нації, об'єднання різних етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови й удосконалення суверенної правової держави," громадянського суспільства на базі демократичних і європейських цінностей. Адже саме високий рівень патріотизму громадян здатний забезпечити соціально-політичну стабільність, гідне місце країни в цивілізованому світі і особистості, яка своєю любов'ю до Батьківщини прагне досягти взаємної любові від неї з метою створення умов для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі.

Стр. 24

Випуск № 1

Через певні розколи у ставленні до подій, що відбувалися останнім часом в Україні, нам, освітянам Донеччини, треба звернути увагу на сприяння здійсненню національної самоідентифікації підростаючого покоління, формування національної самосвідомості, активного громадянства й толерантності до інакомислячих. І ці процеси неможливі без педагогічного, супроводу працівників кожного навчального закладу. Взагалі, спектр завдань для галузі освіти сьогодні є надзвичайно широким - від формування відповідних світоглядних позицій, розуміння українського розвитку в контексті світових цивілізаційних процесів до відпрацювання навичок спілкування зі світом, людьми з інших країн, переймання їхнього досвіду та досягнень. «Це особливо важливо в умовах, коли прогрес кожної окремої країни залежить не тільки від зусиль її громадян, але й від-того, наскільки вони здатні сприймати все краще, що є в інших країнах. Громадянське виховання, національне згуртування людей у цих умовах стають стратегічним завданням освіти», - зазначав В. Кремень [1]. Освітянами Донецької області у 2013-2014 навчальному році продовжувалася діяльність щодо формування цілісної системи освіти, єдиного культурноосвітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян регіону в освітніх послугах, відповідно їх потреб, забезпечувалися умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, модернізації процесу підготовки педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін, підвищення конкурентоспроможності випускника й, у цілому, підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи та наближення регіональної системи освіти до європейських вимірів і стандартів. Минулий навчальний рік для освітян Донеччини був непростим через нестабільну політичну ситуацію, проте педагоги регіону гідно виконували свої посадові обов'язки, забезпечували належний рівень реалізації чинного законодавства держави з питань розвитку освіти всіх ланок. Протягом минулого навчального року окреслилися ті проблеми, що потребують подальшого вирішення. Дошкільна освіта Працівниками дошкілля у 2013-2014 навчальному році приділялася належна увага створенню умов для отримання дітьми дошкільної освіти. У вересні 2013 року 2410 дітей отримали місця в дошкільних навчальних закладах області за рахунок:  введення вперше за останні 7 років у дію двох новобудов (2 дошкільні навчальні заклади) в с. Комунар, мм. Макіївці та Донецьку;  відновлення роботи 3 дошкільних навчальних закладів у мм. Макіївка, Мар'їнка, у Волноваському районі;  відкриття 1 дитячого садка у приміщенні школи села Краснівка Волноваського району;  творення 3 навчально-виховних комплексів (м. Красний Лиман,. Артемівський район);  відкриття 48 додаткових груп і створення додаткових місць у існуючих групах. Крім цього, 995 дошкільнят отримують дошкільну освіту в 13 приватних закладах - Центрах розвитку дітей раннього і дошкільного віку та дитячих садках. Результатом цілеспрямованої роботи є 86,1% охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою. Зокрема, всіма формами дошкільної освіти охоплено 97,4% дітей дошкільного віку (по місту - 98%, у сільській місцевості - 92,1%) та 100% дітей-п'ятирічок. Здійснено низку ефективних заходів щодо створення додаткових місць у тих мікрорайонах, в яких існує така потреба. У цілому, по області дошкільні навчальні заклади задовольняють потреби населення за необхідною кількістю дитячих місць (на 100 місцях виховується 116 дітей за списковим складом)? Відвідуваність закладів у середньому становить 70-75%.

Стр. 25

Випуск № 1

З початку 2014 року, незважаючи на нестабільну ситуацію, в області вже створено 135 додаткових місць (м. Макіївка - 75 місць, Старобешівський район 15 місць, Волноваський район - 15 місць, Мар'їнський район - 30 місць). Також у цьому навчальному році всі дошкільні заклади підключилися до електронної програми ІСУО, сформували базу, створили свої сайти й надали батькам можливість користуватися електронним обліком для влаштування дитини до дошкільного закладу. Проблемні питання: 1. Вартість утримання дошкільників у ДНЗ неухильно Зростає. Так, за 2013 рік середній показник вартості утримання 1 дитини в дошкільних навчальних закладах по області становить 12124 грн, по Україні - 11139 грн. (це 7 результат серед найвищих показників після Севастополя, Криму, Одеської, Луганської, Дніпропетровської, Київської областей). 2. Норми харчування дітей у дитячих садках, передбачені чинними нормативно-правовими актами в галузі дошкільної освіти, не виконуються. Донецька область за виконанням норм харчування дошкільників посідає 22 місце з показником 81%. Середній показник по Україні становить 85,2%. Найкращі показники - м. Київ - 95%, Львівська область - 93%, Миколаївська область - 91,8%, Івано-Франківська - 91,5%. Найнижчі показники -Тернопільська область - 69,5%, Закарпатська область - 72,6%, Волинська область - 75,8%, Вінницька область 76%). Необхідно серйозну увагу приділити якості й повноцінності харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, адже, як свідчить досвід, зростання вартості утримання дітей у дитсадках ніяк не позначається на покращенні й урізноманітненні харчування. 3. Неусвідомлення частиною батьківської громадськості своїх обов'язків. 4.Не достатня просвітницька робота з батьками, як результат - неефективна співпраця з ними закладів. 5. Неналежна організація прозорості процесу залучення спонсорської допомоги й добровільних внесків. Крім того, дошкільна освіта потребує уваги з точки зору росту її можливостей щодо раннього розвитку людської особистості, виявлення обдарованості, задатків, сприяння формуванню здібностей, талантів кожної дитини на основі компетентнісного підходу і створення розвивального середовища. Загальна середня освіта Розбудова національної системи освіти в сучасних умовах з урахуванням кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя, історичних викликів XXI століття найбільше торкається ланки середньої освіти, яка, безперечно, є стрижневою в галузі освіти, оскільки саме в загальноосвітній школі, крім оволодіння знаннями, закладаються фундаментальні поняття про соціум, формуються світоглядні позиції людини, етичні й моральні цінності здійснюється соціалізація дитини як члена суспільства і громадянина держави. Усе це підносить питання підвищення якості освіти на найвищий щабель. І саме впровадження Державних стандартів освіти - один із найдієвіших інструментів, здатний вирішувати цю галузеву проблему. Означення стандартів, орієнтованих на європейський освітній рівень, слугувало ініціюванню відповідних змін у самому змісті навчально-виховного процесу у школі, переоцінці пріоритетів у когнітивному контенті навчання. Так, з 2013-2014 року в початковій ланці в межах інваріативної складової у 1-ому класі визначено інформатику, у 2-ому класі - іноземну мову. У 5-ому класі запроваджене вивчення другої іноземної мови. Для сучасної загальної середньої освіти характерна різноманітність організаційних моделей навчання, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів і батьків. Багатоваріантність, гнучкість і відкритість регіонально, системи освіти сприяє вдосконаленню особистісно орієнтованого навчання, здійсненню допрофільної підготовки, профільного навчання, професійному самовизначенню й забезпеченню реалізації очікувань учасників навчально-виховного процесу від загальноосвітніх шкіл. Уже здійснені перші кроки до впровадження нової педагогічної моделі для дітей з особливими освітніми потребами - інклюзії.

Стр. 26

Випуск № 1

У 2013-2014 навчальному році в 1084 денних загальноосвітніх закладах Донецької області 31789 учителів надавали освітні послуги 331588 тис. учням. До того ж у 16 вечірніх школах Донецької області створювалися умови для задоволення освітніх потреб 3316 громадян. Профільне навчання є одним із ключових напрямів модернізації та вдосконалення системи освіти нашого регіону й держави, що передбачає реальне й планомірне оновлення школи старшого ступеня й найбільшою мірою" враховує інтереси, нахили і здібності, можливості кожного учня, у тому числі з особливими освітніми потребами, у контексті соціального і професійного самовизначення й відповідності вимогам сучасного ринку праці. У Донецькій області протягом поточного навчального року профільним навчанням було охоплено 35229 старшокласників у 778 закладах. Такий підхід до організації освіти старшокласників не лише найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, а й дає змогу створити найоптимальніші умови для їхнього професійного самовизначення та подальшої самореалізації. На сьогодні спеціальна освіта представлена системою диференційованого навчання, яке здійснюється в навчальних закладах, а також установах інноваційного типу (реабілітаційних, оздоровчих, соціально-педагогічних, психолого-медикопедагогічних центрах і т.ін.). Розвиток сучасного суспільства детермінує повагу до людського розмаїття й забезпечує захист і повне інтегрування в соціум усіх верств населення, перш за все, - осіб з обмеженими можливостями. В основу побудови «суспільства для всіх» покладено концепцію цілісного підходу, яка відкриває шлях до реалізації прав і можливостей для кожної людини, насамперед, - рівний доступ до якісної освіти. Вирішуючи пріоритетне завдання щодо сприяння забезпеченню рівнихможливостей для дітей з особливими освітніми потребами у 2013-2014 навчальному році було відкрито 35 класів з інклюзивним навчанням для 225 дітей. Новітніми унікальними педагогічними і громадськими самостійними проектами вважаються освітні округи. У поточному навчальному році на території Донецької області функціонувало 237 освітніх округів. Усі вони діяли з урахуванням наявних можливостей кожного навчального закладу, що входять до їх складу, та освітніх запитів населення конкретної території. Суб'єкти освітніх округів області, крім реалізації основних пріоритетних завдань, - забезпечення профільного навчання, створення та розширення освітнього простору для учнів; формування ресурсного центру (для вчителів, учнів), робота з обдарованими дітьми, здійснення проектної діяльності, забезпечення взаємодії закладів і зв'язків із вузами різних рівнів, — об'єднані головною метою - підвищенням якості освіти та її відповідності сучасним стандартам на основі ефективного використання потенціалу ресурсів кожного навчального закладу, координації та консолідації зусиль фахівців, педагогічних колективів у цілому, громадськості, держави. Отже, мережа загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році функціонувала належним чином для забезпечення права громадян України на повну загальну середню освіту та максимального задоволення їх освітніх і культурних потреб. Здійснювався організований підвіз учнів, їх харчування (окрім Дебальцеве, Дзержинськ), медичні огляди, всіх учнів області забезпечено підручниками. Продовжено діяльність щодо формування електронної бази учнів Донецької області. Своєчасно й у повному обсязі забезпечено початок опалювального сезону (окрім будівель з котельними у підвальних приміщеннях в окремих містах і районах) і функціонування закладів освіти області в належному температурному режимі протягом осінньо-зимового періоду. Забезпечення підручниками Якісний перехід початкової та середньої ланки загальноосвітніх закладів на нові Державні освітні стандарти не можливий без своєчасного забезпечення" шкіл підручниками. З метою забезпечення системності й наступності у впровадженні в навчально-виховний процес зазначених нормативно-правових актів, що координують

Стр. 27

Випуск № 1

процес підвищення якості освітніх послуг, приділялася увага підвозу підручників для учнів 3-іх і 6-их класів. 35,7 тис. майбутніх третьокласників отримали 463766 підручників, в тому числі 277408 примірників (19 найменувань) для класів з українською мовою навчання та 186358 прим. (10 найменувань) - для класів з російською мовою навчання на загальну суму 7651,4 тис.грн. Як свідчить звітня статистика області, учні 3-іх класів на 100% забезпечені підручниками. Триває підвіз підручників для учнів 6-ого класу. Розвиток учнівської обдарованості Відповідно до проекту «Надія Донеччини - гордість України», в рамках обласної програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 рр.», розвиток нахилів," здібностей школярів, дитячої обдарованості визначено пріоритетним напрямком регіональної освітньої моделі, у зв'язку з чим удосконалення системи пошуку, відбору, творчого розвитку й педагогічного супроводу обдарованих учнів на всіх рівнях, надання комплексних психолого-педагогічних рекомендацій для батьків і педагогічних працівників, безпосереднє проведення конкурсів, турнірів, інтелектуальних змагань, спрямованих на розвиток та підтримку обдарованості, - було вектором постійної фахової уваги педагогів і управлінців-освітян області. У 2013-2014 навчальному році у шкільному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 235568 тисяч школярів 7-11 класів. На міському (районному) рівні змагалися 37646 учнів. У III (обласному) етапі взяли участь 1619 учнів. Переможцями стали 713 школярів. Серед 114 учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 72 учні, стали переможцями й отримали 15 дипломів І ступеня; 25 дипломів II ступеня; 32 дипломи III ступеня. Двоє школярів представлятимуть Донеччину на Міжнародному рівні. У заочному етапі Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з базових дисциплін взяли участь 1107 учнів. На очний етап Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з базових дисциплін запрошено 66 учасників. Донецьку область представляла делегація у складі 40 учнів. Дипломи переможців отримали 18 учнів. Із них: 4 дипломи І ступеня, 4 дипломи II ступеня, 10 дипломів III ступеня. Підготовка переможця предметної олімпіади - це завжди копітка праця, що потребує системності, вимогливості, цілеспрямованості. Кожна здобута перемога це результат діяльності самого школяра, педагога (інколи творчої групи), батьків. Щасливий той педагог, в якого є можливість працювати з обдарованою дитиною, успішна та дитина, яка має можливість навчатися в талановитого вчителя. Результатом такої взаємодії є 5 учнів-переможців нашої області, які вибороли призові місця відразу в декількох олімпіадах. Слід відзначити й участь у діяльності Малої академії наук України. На VI етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН представили свої роботи 2314 учнів 9-11 класів. До участі в обласному етапі запрошені 632 переможці місцевого етапу. За результатами обласного етапу до Києва направлено 54 переможці, які представили свої роботи у 54 наукових секціях. За підсумками Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту переможцями стали 24 учні шкіл Донецької області (І місце - 4 учні, II місце - 5 учнів, III місце - 15 учнів). Активну участь у здійсненні турнірного руху Донеччини в 2013-2014 н. р. забезпечили 388 школярів на обласному етапі Всеукраїнських учнівських-турнірів. 61 учень брали участь як спостерігачі. Переможцями обласного рівня стали 290 учасників. Переможцями фінальних етапів Всеукраїнських турнірів юних знавців - 10 команд області. У Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка на обласному етапі взяли участь - 76 учнів, із них переможцями стали 21 учень, лауреатами - 14. На Міжнародному рівні - 21 учасник, серед них стали переможцями 11 школярів. Традиційним стало проведення Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика. Взяли участь у обласному етапі - 95 учнів (27 переможців, 24 лауреати), на Всеукраїнському рівні - 27 учасників (1 - переможець, 1 -лауреат).

Стр. 28

Випуск № 1

Одним із масових заходів для школярів Донеччини є Всеукраїнський конкурс учнівської творчості під гаслом «Об'єднаємося ж, брати мої». У цьому навчальному році на обласному етапі у ньому взяли участь 107 учнів (5 -переможців, 64 лауреати), на Всеукраїнському - 5 (1 - переможець). Не менш популярним є і обласний мовно-літературний заочний конкурс «Марафон-проект» для учнів загальноосвітніх шкіл. На обласному рівні взяли участь 104 учні (7 - переможців, 26 - лауреати). 64 школярі брали участь у обласному конкурсі юних риторів «Красномовна Донеччина». 38 дітей стали переможцями і 26 - лауреатами. Отже, зважаючи на вище викладене, можна твердити, що протягом 2013-2014 навчального року в загальноосвітніх закладах Донецької області здійснювалася цілеспрямована орієнтація та задоволення запитів мешканців області щодо якісної та доступної освіти, створювалися умови для розвитку особистості та її творчої самореалізації. Проблемні питання: 1 Зниження дитячого контингенту призводить до підвищення витрат на утримання школяра, порушення гранично допустимої кількості дітей у класах. 2. Наявність соматичних бар'єрів та стереотипного ставлення під час взаємодії з дітьми з особливими потребами і впровадження інклюзії. З Активна профілізація школи здійснюється в умовах жорсткої економії витрат на освіту, що унеможливлює відкриття профільних факультативів, спецкурсів, крім необхідних для отримання класом статусу профільного. 4.Соціальна незахищеність педагогічних працівників негативно впливає на якість освіти і фахового забезпечення галузі, слугує демотивації вчителів і кадровому старінню. 5. Старіння і дефіцит кваліфікованих педагогічних кадрів закладів освіти. 6. Підвищення вимог споживачів до якості освітніх послуг, педагогічнихпрацівників і закладу в цілому. Позашкільна освіта Позашкільна ланка області активно функціонувала під егідою Року дитячої творчості. На сьогодні ми маємо одну з найбільш потужних в Україні систему позашкільної освіти, яка складається з 346 позашкільних навчальних закладів усіх відомств, у яких залучено 235 тис. дітей, вони відвідують палаци, будинки дитячої творчості, технічні, еколого-натуралістичні станції, спортивні школи, школи мистецтв, що становить 72% від загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів області. В області в системі освіти 156 позашкільних закладів освіти, із них: 79 будинків дитячої творчості, 20 станцій технічної творчості, 5 центрів туризму та краєзнавства, 12 еколого-натуралістичних центрів, Мала академія наук учнівської молоді, спортивний та авіаційний клуби, 37 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 33 клуби за місцем проживання, що підпорядковані галузі освіти. Понад 141 тис. дітей відвідують позашкільні заклади. На жаль, у цьому навчальному році відбулося скорочення мережі закладів позашкільної освіти (хоч і з порушенням чинного законодавства). Рішенням Дебальцівської міської ради дитячо-юнацьку спортивну школу м. Дебальцеве передано до управління у справах сім'ї, молоді та спорту, що суперечить ст. 9 Закону України «Про позашкільну освіту». Яскравою подією наприкінці 2013 року стало обласне свято-форум, присвячене підведенню підсумків Року дитячої творчості, на якому звітували кращі колективи позашкільних закладів Донеччини. Успішним розвитком декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, художньо-естетичного напрямку є досить велика кількість колективів, що носять почесні звання МОН України «зразковий» та «народний» художні колективи. У позашкільних закладах області працює 160 таких колективів. У 2014 році 41 колектив підтверджував почесні звання, 9 із них успішно пройшли випробування на присвоєння вперше звання «зразковий художній колектив».

Стр. 29

Випуск № 1

Протягом навчального 2013-2014 року обласними позашкільними закладами проведено 141 масовий захід, у яких взяли участь понад 100 тис. дітей. З них: • обласний історико-краєзнавчий рух «Донбас - мій рідний край»; VII Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді «Південно-східна Україна: зі стародавності у XXI сторіччя»; обласний зліт пошукових загонів «Спадкоємці Перемоги» і активістів музеїв-при навчальних закладах регіону; обласний конкурс солістів-вокалістів «Юні дарування»; огляд-конкурс «Театральні ігри»;  обласний конкурс юних фотоаматорів «Моя Україно!»;  обласний зліт юних техніків;  обласний конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!";  науково-практична конференція «Юний еколог»;  конкурс колективів екологічної просвіти. Вихованці та колективи позашкільних навчальних закладів області взяли участь у 33 Всеукраїнських та Міжнародних заходах. За участь у них вихованці мають наступні результати: завойовано І місць - 53, II місць - 44, III місць - 63. Усього отримано: 17 золотих, 8 срібних і 5 бронзових медалей. За високі досягнення у Міжнародних і Всеукраїнських спортивних змаганнях Держкомспортом України присвоєно 117 вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти розряди кандидатів у майстри спорту, 22 вихованцям звань майстрів спорту, 1 вихованцю - майстра спорту міжнародного класу. Крім цього, протягом 2013-2014 навчального року позашкільні навчальні, заклади нагороджені дипломами: • «Флагман позашкільної освіти України»; переможців Рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників»; лауреатів Рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників». Значна увага у 2013-2014 навчальному році приділялася постаті класного керівника в умовах сучасного загальноосвітнього закладу. І свідченням цього є діяльність Академії класного керівника, яка продовжила виконання своєї головної місії - підвищення професійної компетентності класних керівників, активізація їх особистісного потенціалу та створення професійної мережевої взаємодії організаторів виховної роботи в Донецькій області на засадах кластерного підходу. Аналіз якості надання виховних послуг у ЗНЗ на матеріалі соціологічного дослідження, здійсненого протягом поточного року, дозволив визначити пріоритетні напрями діяльності Академії класного керівника:  організація систематичної інформаційно-методичної допомоги класним  керівникам;  «упровадження освітніх модулів щодо сучасних виховних технологій, інноваційних форм і методів роботи класних керівників на курсах підвищення кваліфікації вчителів-предметників та через Інтернет-мережу;  активізація творчої діяльності вчителів засобами використання інтерактивних методів;  розвиток інформаційної культури педагогів і впровадження використання Інформаційних технологій у виховну роботу;  переорієнтація процесу взаємодії вчителів від репродуктивної діяльності до творчої;  формування мережевої взаємодії класних керівників;  створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, популяризація передового педагогічного досвіду.

Стр. 30

Випуск № 1

Реалізація зазначених напрямів здійснювалася через мережеву взаємодію методичних служб усіх рівнів (інститут післядипломної освіти, управління (відділи) освіти, методичні центри (кабінети), навчальні заклади) щодо створення ефективної моделі методичної роботи з організаторами життєдіяльності учнівських колективів, націленою на розвиток їх професійно значущих якостей, плекання творчого потенціалу, впровадження творчого стилю мислення. Позитивний досвід роботи Академії узагальнювався й поширюється в ході проведення майстер-класів, публікацій у пресі та розміщення матеріалів у мережі Інтернет («Сайт організаторів виховної роботи» та «Інтернет-клуб для класних керівників 5-х класів»), участі педагогів у професійних конкурсах різних рівнів. Проблемні питання: 1. Відсутність належного фінансування позашкільної ланки призводить до постійного пошуку джерел додаткового фінансування й відволікання керівництва позашкільних закладів від їх основних функціональних обов'язків. 2.Зниження кількості дітей. 3. Невисока зацікавленість широкого загалу батьківської громадськості у співпраці із педагогічним колективом, закладом. 4.Застарілість матеріально-технічних ресурсів. Підвищення інноваційного потенціалу педагогів Реформування галузі освіти відповідно до сучасних вимог суспільства й потреб громадян трансформувало педагогічну діяльність у постійний неперервний самоосвітній процес, пов'язаний з пошуком інноваційних технологій, методів і форм взаємодії з учнями, їх батьками, колегами. Професійному зростанню педагогів і менеджерів освіти, підвищенню їх інноваційності, формуванню прозорої конкурентоспроможності, підвищенню якості освітніх послуг, соціального статусу педагогічного працівника сприяють-фахові конкурси. Учителі та керівники закладів освіти Донеччини продовжують демонструвати високу фахову майстерність у професійних змаганнях. Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2014» у цьому навчальному році був проведений у номінаціях: «Географія», «Світова література», «Початкові класи», «Трудове навчання», «Директор школи». Загальний рейтинг Донецької області по Україні: II місце - за загальною сумою отриманих балів (13 балів, І місце (14 балів) - Одеська область). 5 дипломантів, 1 лауреат, 1 переможець. У кожній з номінацій маємо такі результати: «Директор школи» -1 дипломант, «Початкові класи» - 1 переможець, 1 дипломант, «Географія» - 1 лауреат, 1 дипломант, «Світова література» - 1 дипломант, «Трудове навчання» - 1 дипломант. Хотілося б відзначити участь філологів Донеччини, які взяли активну участь у IV Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель»-2013. У конкурсі брало участь 1554 вчителі із АР Крим, 24 областей України та мм. Київ і Севастополь, а переможцями стали 42 вчителі, з яких 14 - з Донецької області (33%). У XIII Міжнародному Пушкінському конкурсі переможцями стали 2 педагоги - представники Донецької області. Маємо переможців у Міжнародному фестивалі для педагогічних працівників та учнів «Срібний промінь» та у Міжнародному конкурсі «Кращий учитель російської словесності зарубіжжя». Проведено обласний мовно-літературний заочний конкурс «Марафон-проект» для учителів української мови та літератури. У обласному етапі взяли участь 168 учителів (2 переможці. 56 лауреатів). Професійний неспокій, потреба в надолуженні прогалин щодо використання ІКТ, прагнення до сформованості навичок у роботі з великою за обсягом інформацією, вміння розставляти пріоритети, долати антиінноваційні бар'єри - якості, притаманні сьогоднішнім учителям та управлінцям галузі освіти регіону. І це створює умови для розвитку інтелектуального потенціалу педагогічних кадрів, сприяє підвищенню якості освіти регіону, конкурентоспроможності педагогів і управлінців закладів освіти.

Стр. 31

Випуск № 1

Перспективи У листі Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», зазначений організаційний аспект роботи освітян області, що матиме наступні особливості:  Робочі навчальні плани на наступний навчальний рік складатимуться здебільшого за Типовими навчальними планами, і лише для 5-6-х та для 10-11-х класів плани слід буде складати зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664.  Навчальні заняття у наступному навчальному році здійснюватимуться за семестровою системою; навчальний рік закінчуватиметься проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи (рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій загальноосвітні навчальні заклади прийматимуть самостійно).  Робочі навчальні плани розроблятимуться загальноосвітніми навчальними закладами на основі Типових навчальних планів і затверджуватимуться відповідним органом управління освітою.  Варіативна складова Типових планів використовуватиметься для збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової; на запровадження факультативів, курсів за вибором тощо; на індивідуальні заняття та консультації. Окремо звертаємо увагу, що загальноосвітні навчальні заклади можуть розробляти експериментальні й індивідуальні робочі навчальні плани у випадках, коли навчальний заклад бере участь у всеукраїнських експериментах, що передбачають внесення змін до інваріантної складової Типових навчальних планів, або коли у зв'язку із специфікою діяльності навчальний заклад не може використати жоден із варіантів затверджених Типових навчальних планів. Такі плани затверджуватимуться департаментами (управліннями) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій. Наступний 2014-2015 навчальний рік, як ми розуміємо, не буде легким. Адже суспільство ставить перед нами низку непростих завдань. За визначенням В.Г. Кременя, «суспільство XXI сторіччя цілком слушно називають «суспільством знань» [2], бо саме знання визначають і матеріальне, і духовне життя людини, міру та ступінь її особистісної самоактуалізації. Здобуття якісної освіти стає все більш обов'язковим етапом у розвитку особистості. Держава, яка проводить політику сприяння розвитку освіти, - створює цим передумови для свого всебічного розвитку та розбудови. «Освіта і наука є тим фундаментом, з якого вибудовується соціально-економічний, культурний розвиток держави. Сьогодні, як ніколи, потрібно починати розбудову освіти, яка сприятиме утвердженню нашої держави у світі, забезпечить економічну стабільність, добробут і суспільний мир для всього народу та кожної людини» [3]. Основними напрямками розвитку освіти Донецької області на новий 2014-2015 навчальний рік є: 1. Сприймання освіти як суспільного блага та права на якісну освіту кожного, як одного з основних прав людини й основного принципу парадигми загальнолюдських цінностей нашого часу. 20рієнтація регіональної освіти на творчий синтез загальнолюдських, національних і європейських цінностей відповідно до Державних стандартів освіти. 3.Формування гуманістичної освіти, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості, демократизації суспільства, подоланню меркантильної мотивації життєдіяльності та споживацького світосприйняття. 4. Продовження активного впровадження особистісно зорієнтованого навчання та виховання, що актуалізує ідеї гуманістичної педагогіки. 5. Виховання потреби в постійному підвищенні рівня знань як основної умови формування гармонійної конкурентоспроможної особистості та необхідної умови для неперервної освіти.

Стр. 32

Випуск № 1

6.Усвідомлення колективної відповідальності за процес надання освіти, яка передбачає участь сімей, місцевих громад, організацій громадянського суспільства та бізнесу, подолання пасивності опікунських рад, рад батьківської та учнівської громадськості. 7. Підвищення рівня педагогізації суспільства, батьківської просвіти та налагодження якісної співпраці, подолання психолого-педагогічної неграмотності. 8. Орієнтація на збереження і зміцнення здоров'я учасників навчально-виховного процесу, валеологічне забезпечення процесу навчання. Література: Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України; за ред. В.Г. Кременя. - К., 2009. Кремінь В.Г. XXI сторіччя: нова освітня політика // Дошкільне виховання. 2003. - № 1 - С. 3-5. Соловйов Ю.І., директор департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації,кандидат історичних наук, доцент

В ЕКТОРИ

СПІВПРАЦІ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ ДОНЕЧЧИНИ

Ключ до освітнього зростання і розвитку - це насамперед бажання керувати процесом змін. М.Фуллан Концепція розвитку методичних кабінетів як науково-методичних установ зумовлена вимогами щодо підвищення якості надання сервісних освітніх послуг і базується на теоретико-методологічній основі Національної доктрини розвитку освіти України у XXI ст., Положення про районні (міські) методичні кабінети (центри), проекту «Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних методичних кабінетів як науково-методичних установ», нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки. Зміст зазначених документів чітко визначає вимоги до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників. Тому в сучасному трактуванні науково-методичний супровід і методично, робота - це, перш за все, сервісна служба, яка супроводжує розвиток освіти в умовах неперервності, координує науково-методичну й експериментальну роботи, розробляє нові підходи до змісту освіти, до використання педагогічних технологій, виявляє пріоритети, освоює інноваційні технології аналізу, прогнозування, координації, проектування освітніх послуг. Ефективний науково-методичний супровід методичної роботи щодо виявлення запитів і потреб керівних і педагогічних кадрів, постійне вдосконалення їх професійної компетентності на засадах компетентнісного та діяльнісного підходів, науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в області здійснюють близько 500 методичних працівників. Сьогодні методичні кадри області відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, здатністю до мережевої взаємодії, орієнтованістю на творче сприйняття наявного інноваційного досвіду та його перетворення. Про Не свідчить якісний склад районних (міських) методичних кабінетів (центрів). Для забезпечення координації роботи методичних служб області, як управлінської функції, що полягає в узгодженні, впорядкуванні дій різних-частин керованої системи, та здійснення їх належного науково-методичного супроводу Центром координації роботи методичних служб виокремлені наступні вектори діяльності:

Стр. 33

Випуск № 1      

вивчення запитів і потреб педагогів; НМС підготовки фундаторів освітніх інновацій; менеджмент методичної роботи; конкурсний рух як стимул до підвищення професійної майстерності; формування єдиного освітнього інформаційно-методичного простору; вивчення, узагальнення та поширення інноваційного досвіду МС. Робота за всіма векторами організується через створення сприятливих умов для підвищення управлінської та професійної майстерності в умовах формування єдиного інформаційного науково-методичного освітнього середовища регіону, підготовку керівних, методичних і педагогічних кадрів до реалізації й успішного науково-методичного супроводу впровадження Державних стандартів освіти, формування привабливого позитивного іміджу педагога через застосування оновлених форм взаємодії. Розроблений Регламент роботи інституту кураторства, який є з'єднувальною ланкою в системі ДоноблІППО - Інститут кураторства - Р(М)МК (Ц), доповнено циклограмою мережевої взаємодії з методичними службами та нормативно-правовими документами щодо організації методичної роботи, які будуть постійне оновлюватися. При підготовці до нового навчального року рекомендуємо керівникам/ методичних установ розглянути запропоновану циклограму роботи кураторів і розробити циклограму взаємодії Р(М)МК(Ц) зі шкільними, окружними методичними службами з метою оновлення моделі співпраці. Крім того, нагадуємо методичним службам, що здійснюють планування на навчальний рік, про своєчасне узгодження планів методичної роботи Р(М)МК(Ц) з ІППО. Ефективність науково-методичної роботи як важливого складника системи підвищення професійної компетентності педагогів значною мірою визначається рівнем її організації та розвитку. На виконання листа Інституту інноваційних технологій та змісту освіти від 29.01.2014 № 14.1/ 10-164 Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено апробацію критеріїв оцінювання діяльності методичних кабінетів (центрів) як науково-методичних установ на підставі критеріїв, запропонованих Всеукраїнською творчою групою, та додаткового інструментарію, розробленого обласною творчою групою. За результатами зовнішнього моніторингу, у межах апробації критеріального підходу, високій рівень підтвердили 3 методичні служби, достатній - 39, середній - 12, низький - 0. Упровадження критеріального підходу до оцінки діяльності МС буде продовжуватися. Це надасть змогу проаналізувати дієвість та ефективність показників критеріального підходу, виявити чинники, що впливають, інноваційний розвиток методичних кабінетів (центрів) як науково-методичних установ, запровадити рейтингування районних (міських), шкільних або окружних методичних служб. Метою створення рейтингу є сприяння розробці відповідного управлінського рішення. Рейтинги дають змогу виявити негативні прояви діяльності методичних систем, визначити причини їх появи та провести своєчасні заходи щодо їх усунення. Поняття «рейтинг» (англ. «rating») означає «оцінка, визначення вартості». Таким чином, в основу рейтингу може бути покладено оцінку стану суб'єкта рейтингування на підстави критеріальних показників. Упровадження критеріального та рейтингового підходів надасть можливість, забезпечити інститут післядипломної педагогічної освіти інформацією про стан та динаміку розвитку районних (міських) МК(Ц), ухвалювати адекватні управлінські рішення з удосконалення системи сервісних послуг, коригувати плани роботи методичних установ, визначати основні вектори науково-методичного супроводу педагогічних працівників, зорієнтованого на задоволення їхніх потреб у соціалізації, самовдосконалення, самореалізації, підвищення культурного, освітнього та наукового рівнів. Крім того результати експертного оцінювання діяльності методичних кабінетів і центрів можуть враховуватися відділами (управліннями) освіти під час атестації завідувачів (директорів) методичних кабінетів (центрів).

Стр. 34

Випуск № 1

Для системного запровадження критеріальної оцінки діяльності освітніх установ постає питання підготовки експертів з оцінювання діяльності методичних кабінетів і центрів та загальноосвітніх навчальних закладів. Так підготовка буде здійснюватися в межах курсів підвищення кваліфікації керівних і методичних кадрів за програмою, що рекомендована Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти. Слід зазначити, що успішна реалізація основних функцій методичних кабінетів (центрів) щодо досягнення нової якості освіти цілком залежить від наявності висококваліфікованих кадрів - фундаторів розвитку педагогічної майстерності. Сходинками професійного самовдосконалення та розвитку методист піднімається до вершин майстерності через курси підвищення кваліфікації та міжкурсові форми науково-методичної роботи. Для забезпечення підготовки методичних, керівних і педагогічних кадрів Донеччини в рекламному проспекті курсів підвищення кваліфікації на 2015 рік запропоновані різноманітні інноваційні форми підвищення кваліфікації. Пропонуємо керівникам МС і методистам з кадрових питань при формуванні замовлень на курси підвищення кваліфікації звернути особливу увагу на школа-лабораторії, авторські творчі майстерні, Відкритий університет інноваційної педагогіки. На наш погляд, саме ці інноваційні моделі курсів підвищення кваліфікації сприяють розкриттю творчих можливостей методистів, формують навички проектної діяльності, колективної праці та дають можливість формувати такі ж навички у керівників предметних методичних комісій та педагогів. Задоволення освітніх потреб педагогів, які викладають два і більше предметів, буде продовжено у 2015 році через розширення мережі інтегрованих курсів. Також звертаємо увагу, що вперше запропоновано курси підвищення кваліфікації для завідувачів методичних кабінетів (центрів) на базі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Вони спрямовані на розвиток професійно-вагомих якостей особистості: гнучкого управлінського мислення, аналітичних здібностей, творчого потенціалу, дослідного підходу до педагогічних явищ. Проблемним залишається питання вдосконалення системи запровадження індивідуальних освітніх траєкторій педагогів відповідно до мотивації, здібностей, індивідуальних задатків, рівня професійної компетентності на засадах кредитномодульної системи. Розмаїття міжкурсових заходів спрямовано на поєднання в єдину систему всіх елементів, які забезпечують використання інноваційних технологій, нових знань, навичок і вмінь у процесі методичної роботи. Саме такі форми міжкурсової роботи, як обласні школи новаторства, технопарки, фестивалі, конкурси, майстеркласи, конференції, дозволять не лише формувати майстрів педагогічної праці, керівників-менеджерів, а й реалізовувати принцип неперервності освіти протягом життя. Проте спостерігається тенденція серед завідувачів (директорів) Р(М)МК(Ц) делегувати повноваження методистам" до участі у ПДС для керівників методичних служб, педагогам - до участі у ПДС для методистів, що гальмує своєчасне вирішення управлінських питань. Радимо проаналізувати участь працівників методичних служб у відповідних міжкурсових заходах з метою вирішення зазначеної проблеми. Триває реалізація обласних проектів «Підготовка фундаторів освітніх інновацій», «Лідери освіти Донеччини». Проведено обласний тур Всеукраїнського турніру «Моє покликання - методист». На жаль, цього року на конкурс було надано 31 роботу від 18 методичних служб, що складає лише 33% участі методичних кабінетів (центрів) у конкурсному русі. Знаковою подією для освітян Донеччини є щорічне проведення Серпневої педагогічної студії. Цього року у її межах відбудеться Педагогічна Асамблея «Акме-парк». Підготовка до участі в Асамблеї вимагала від методичних працівників методичних служб ретельного опрацювання.

Стр. 35

Випуск № 1

Умов проведення, пропедевтичної роботи з педагогічними колективами щодо підготовки матеріалів, а потім і їх відбору. Головною метою номінації «Методичний креатив-кейс: методична служба - вчителю» є огляд системи роботи районних (міських) методичних кабінетів центрів як науково-методичних установ, їх наукового, навчально-методичного забезпечення, виявлення і поширення сучасних технологій і моделей, оптимальних форм і методів роботи з педагогічними кадрами, навчальними закладами. Дана номінація мала на меті участь саме методичних кабінетів, а не окремих учителів. Кількість матеріалів, їх зміст, оформлення говорять про те, що відбір матеріалів на районному (міському) рівні методична служба не здійснювала. Отже, засвідчуємо низький рівень організаційної роботи районних (міських) методичних кабінетів (центрів) щодо відбору матеріалів до участі в обласному , турі, невідповідність змісту наданих матеріалів номінаціям Педагогічної Асамблеї. Просимо керівників методичних служб проаналізувати дану ситуацію з метою запобігання її повторення надалі. Нагадуємо, що обласна Школа новаторства методичних кадрів закінчує свій дворічний цикл конкурсом фахової майстерності «Методичний дивограй» і у зв'язку з цим радимо надати методичну допомогу учасникам ОШНМК щодо підготовки до конкурсу. Як і раніше, особлива роль у системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами належить мережі базових методичних кабінетів (центрів), яка є сервісним центром упровадження інновацій, досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду. Можна зробити висновок, що зміст та форми запропонованої методичної роботи сьогодні дають змогу вирішувати головне завдання методичної служби — підвищення якості сервісних освітніх послуг щодо забезпечення, творчого розвитку вчителя. Одним із найважливіших завдань методичної служби є творча трансформація нових педагогічних ідей і перспективного педагогічного досвіду у практику модернізації освіти, набуття власного досвіду в широкій і різноманітній практиці. Так, наприклад, II обласна Віртуальна виставка-презентація «Сучасні заклади освіти Донеччини-2014» (наказ департаменту освіти і науки від 24.02.2014 р. № 106) формує позитивний імідж методичного кабінету (центру). Вона отримала статус постійно діючої. Результатом участі методичних служб Донеччини у V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2014» є золоті медалі міських методичних кабінетів відділів освіти Артемівської та Шахтарської міських рад. Пропонуємо методичним службам усіх рівнів використати можливості Віртуальної виставки-презентаціі для популяризації перспективного досвіду науково-методичної роботи. Участь у виставці - це крок до оновлення інформаційної складової (сайту методичного кабінету) єдиного інформаційного науково -методичного освітнього середовища. Запорукою успішної реалізації обласного проекту «Мобільне навчання у відкритому інформаційному середовищі» є інформатизація управлінсько-методичного супроводу методичної роботи. Зазначаємо, що рівень інформаційної культури та ІКТ-компетентності методичних працівників на сьогодні є недостатнім. Про це свідчать матеріали, що надсилаються до структурних підрозділів інституту в електронному вигляді. Залишається проблемою участь методичних кабінетів у селекторних нарадах. Селекторна нарада - це ефективний засіб для швидкого вирішення робочих завдань і значної економії часу. У першому півріччі 2014 році відбулася 21 селекторна нарада. Активними її учасниками є МК міст: Артемівськ, Енакієве, Красний Лиман, Докучаєвськ, Добропілля, Макіївка, Костянтинівка, Селидове; районів: Амвросіївський, Костянтинівський, Першотравневий. Жодного разу не увійшли до селектору НМЦ м. Донецька, Куйбишевського району та РМК Ворошиловського та Петровського районів м. Донецька. Низька участь у селекторних нарадах методичних кабінетів міст: Димитрове, Сніжне, Дебальцеве, Кіровське; районів: Володарського та Ясинуватського. - Досі 20 (37%) методичних кабінетів (центрів) не мають

Стр. 36

Випуск № 1

власних сайтів, що гальмує розвиток єдиного освітнього інформаційнометодичного простору. Рекомендації щодо вдосконалення сайтів освітніх установ зазначені наказі «Про заходи, щодо формування єдиного освітнього інформаційного простору загальної середньої та дошкільної освіти» від 30.05.2014 № 302. З метою підвищення ІКТ-компетентності керівників і методистів МК(Ц), аналітичної складової професійної діяльності методичних працівників"рекомендуємо прийняти управлінські рішення для створення умов щодо підняття рівня володіння комп'ютерними технологіями на новий щабель та запровадження в управлінську діяльність методичних служб усіх рівнів програмного комплексу «Технологія аналізу результатів роботи освітньої системи ТАРРОС». Актуальними залишаються питання модернізації науково-методичного освітнього середовища, тому пропонуємо ще раз опрацювати рекомендації минулого року . Методист - це педагог, який на кілька кроків іде попереду своїх колег виявляє ініціативу, створює відношення партнерства, зацікавленості у спільній діяльності, підвищує емоційний стан оточуючих і стимулює їх до педагогічного олімпу. Сьогодні від методистів вимагається не лише традиційно підвищувати професійну компетентність педагога, а й координувати науково-методичну та експериментальну діяльність, розробляти нові підходи до використання-інноваційних педагогічних технологій. Пропонуємо методистам з навчальних предметів, виховної роботи ретельно опрацювати матеріали Всеукраїнської наради з питань загальної середньої освіти від 27 травня 2014 року, методичні рекомендації предметних відділів та надати методичну допомогу керівникам науково-методичних комісій щодо підготовки та проведення серпневих нарад. Узагальнюючи сказане, радимо завідувачам (директорам) методична кабінетів (центрів) спрямувати діяльність на поширення інноваційного досвіду методичних служб, вирішення кола управлінських. питань щодо формування належного рівня організації, управлінської культури суб'є ктів освітнього простору; підвищення якості сервісних послуг, забезпечення науково-методичного супроводу навчального процесу та інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Спільними напрямками діяльності інституту, районних (міських) методичних кабінетів (центрів), предметних методичних та окружних комісій вважаємо наступні:  трансформацію районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  науково-методичні установи на принципах мережевої взаємодії в системі  неперервної освіти керівних, методичних і педагогічних кадрів;  удосконалення системи сервісних освітніх послуг для розвитку, педагогічної  майстерності;  інноваційну освітню діяльність, що передбачає впровадження та розробку навчально-методичного забезпечення дошкільної, початкової, загальної середньої освіти;  реалізацію функцій методичного менеджменту та спрямування зусиль на ефективне впровадження модернізованих функцій методичної служби, зокрема педагогічного коучингу;  трансформування наукових ідей у практику діяльності педагогічних,  керівних і методичних кадрів;  упровадження критеріального підходу до оцінки діяльності методичних  кабінетів (центрів) як науково-методичних установ;  застосування в системі науково-методичної роботи інформаційнокомунікаційних технологій. Тюрікова О.Д. завідувач центру координації роботи методичних служб Донецького облІППО

View more...

Comments

Copyright � 2017 UPDOC Inc.