Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız

March 21, 2018 | Author: Anonymous | Category: Bilim, Fizik, Electricity And Magnetism, Mıknatıslık
Share Embed


Short Description

Download Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız...

Description

Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm

Magnetic Results from İznik Magnetic Observatory

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız ! Arazi ölçmeleri sırasında yermanyetik alan vektörünü yok etme olanağımız olmadığından anomali alan vektörü ile yermanyetik alan vektörünü birlikte kaydederiz. Ayrıca yermanyetik alanının zamana (düzenli günlük değişimler ve düzensiz değişimler) ve ortama bağlı değişimi vardır. Anomali alanı ile birlikte bu etkileri de kaydettiğimiz için yaptığımız ölçümlerden çıkarmamız gerekir. Manyetik Rasathane kayıtları ile ölçülerinizde gerekli olan zamana bağlı değişim düzeltmesini yapabilirsiniz. Ayrıca manyetik arama yaparken rasathanemizi arayarak Manyetik Fırtına olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Zira manyetik fırtına olan günlerde manyetik çalışmalara ara vermek verilerinizin çöpe gitmesine, zaman ve para açısından kayıp yaşamanıza engel olacaktır.

ISK IZN

Boğaziçi University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute, Department of Geophysics: http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/defaulte.htm İletişim: 0(216)516 3600/Jeomanyetizma Laboratuvarı 0(224)757 6020/ İznik Manyetik Rasathanesi

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ JEOFİZİK ANA BİLİM DALI, JEOMANYETİZMA LABORATUVARI Yer manyetik alanının zamana göre değişimleri ve Türkiye için bölgesel değerleri Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik Ana Bilim Dalı, Jeomanyetizma Laboratuvarı tarafından iki ayrı rasathanede yapılmaktadır. Bu rasathaneler; 

İstanbul-Kandilli Manyetik Rasathanesi (ISK) ,



İznik Manyetik Rasathanesi (IZN) dir.

İstanbul-Kandilli Manyetik Rasathanesi; jeomanyetik ölçülerine sistematik olarak 1947 yılında başlamıştır. Jeomanyetik kayıtlar La Cour Variometresi ile 1947-2000 yılları arasında fotoğrafik kâğıt üzerine alınmıştır. ISK Manyetik Rasathanesi 50. yılında INTERMAGNET (Uluslararası Gerçek Zamanlı Manyetik

Rasathaneler

Ağı)’e

bağlanmıştır.

Dakikalık

olarak

kaydedilen

manyetik

veriler

INTERMAGNET’e günlük veri paketleri halinde gönderilmektedir. Maalesef, jeomanyetik ölçüler doğal olmayan çevresel gürültülerden kolaylıkla etkilenebilmektedir. Bu sebeple; 2004 Haziran ayında İznik yakınlarında yeni bir manyetik rasathane kurulmuş ve 2007 yılında INTERMAGNET üyesi olmaya hak kazanmıştır. Çalışmalar Kandilli Rasathanesi İznik Deprem Zararlarının Azaltılması Merkezi ile ortak yürütülmektedir. Yermanyetik alanının H (yatay bileşen), D (sapma açısı) ve Z (düşey bileşen) bileşenlerinde meydana gelen anlık değişimler flux-gate variometresi ile ölçülmektedir. H, Z ve F (toplam alan) mutlak ölçümleri proton manyetometresi, D ve I (eğim açısı) mutlak ölçümleri ise D/I theodolite sistemi ve bu sistem üzerine kurulu bulunan tek eksenli flux-gate manyetometresi ile yapılmaktadır. Mutlak ölçümler rasathanelerin baz eğrisi değerlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır ve yapılması son derece hassasiyet gerektirmektedir. Mutlak ölçüler haftada en az iki kez olmak üzere yapılmaktadır. Kayıtlarımızda uluslararası zaman dilimi kullanılmaktadır. Bu bültende, Iznik Manyetik Rasathanesi’nde 01 - 31 Mart 2014 tarihlerinde kaydedilen jeomanyetik alan değişimleri X (kuzey bileşen), Y (doğu bileşeni) ve Z bileşenleri için günlük grafik formatında verilmiştir (Şekil-1ve 2). İstenilen gün ve saate ait sayısal manyetik veri, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılan resmi müracaat ile elde edilebilmektedir.

http://www.koeri.boun.edu.tr/jeoman/inikli/index.htm

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOPHYSCIS DEPARTMENT, GEOMAGNETISM LABORATORY The temporal variations of the Earth’s magnetic field and the regional variations within Turkey are recorded in Boğaziçi University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute, Geophysics Department, Geomagnetism Laboratory. These measurements are recorded at two observatories. Those are; 

İstanbul-Kandilli Observatory (ISK),



İznik Magnetic Observatory (IZN).

Istanbul-Kandilli Magnetic Observatory started its systematic geomagnetic measurements after 1947. Photographic paper magnetic data records between 1947–2000 are taken by using La Cour variometer. ISK Magnetic Observatory was a member of INTERMAGNET (International Real-Time Magnetic Observatory Network) in its 50th anniversary, 1997. The minute mean digital data of ISK were transferred to INTERMAGNET daily. Unfortunately, geomagnetic measurements are affected by the artificial noises. Therefore, we set up a new geomagnetic observatory near Iznik (formerly NICEA), and started observations in June 2004. IZN Magnetic Observatory has been the member of INTERMAGNET since 2007. Magnetic studies are co-operated with Kandilli Observatory Iznik Earthquake Hazard Mitigation Center. The variations of three components; H (horizontal component), D (declination angle) and Z (vertical component) of the Earth’s magnetic field are observed with fluxgate magnetometers. Absolute measurements of H, Z and F (total component) component is measured with proton precession magnetometer, D and I (inclination angle) angle measurements are taken by using D/I theodolite and its single-axis flux-gate magnetometer. Absolute measurements are taken to produce the base line values. Throughout a year, these measurements are carried out twice a week or more if necessary. Universal time is used in our records. In this bulletin, geomagnetic measurement results obtained throughout March-2014 are given (Figure-1 and 2). Magnetic field values of a particular date could be obtained on request.

http://www.koeri.boun.edu.tr/jeoman/inikli/index.htm

Şekil-1. İznik Manyetik Rasathanesi’nde kaydedilen 2014 Mart ayı günlük manyetik alan değişimi. Figure-1. Daily geomagnetic variation recorded at Iznik Geomagnetic Observatory in March, 2014.

Şekil-2. 2014 Mart ayı yer manyetik alanın değişimi ve K aktivite değeri. İznik Manyetik Rasathanesi’nde 01 – 31 Mart 2014 tarihlerinde kaydedilen yer manyetik alanın günlük değişimi sırasıyla X, Y, Z, H ve D bileşenlerinde saatlik ortalamalar halinde verilmiştir. En alttaki grafik İznik Manyetik Rasathanesi verileri kullanılarak hesaplanan K aktivite değerini göstermektedir. 25 ve 26 Mart tarihlerinde K aktivite değeri 4’ün üzerine çıkmıştır. 01, 04, 05, 13, 20, 26 ve 28 Mart tarihlerinde ise K değeri 4 civarlarındadır. Diğer günlerde yermanyetik alanı daha sakin değişim göstermiştir.

Figure-2. Daily geomagnetic variation in March 2014, and K activity index. The hourly mean variation of X, Y, Z, H and D components at Iznik Geomagnetic Observatory between 01 - 31 March, 2014 are given. The bottom chart shows the K activity index obtained from IZN data. As seen, its value is above 4 on the days 25 and 26, and around 4 on the days 01, 04, 05, 13, 20, 26 and 28 in March. The other days, geomagnetic field showed quiet variation.

View more...

Comments

Copyright � 2017 UPDOC Inc.