hareket enerjisi

March 21, 2018 | Author: Anonymous | Category: Bilim, Fizik, Mekanik
Share Embed


Short Description

Download hareket enerjisi...

Description

BİR MADDENİN VEYA CİSMİN İŞ YAPABİLME YETENEĞİNE ENERJİ DENİR.

ISINMAK , HAREKET EDEBİLMEK VEYA HAREKET ETTİREBİLMEK İÇİN ENERJİYE İHTİYAÇ VARDIR.

ENERJİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR KİMYASAL ENERJİ ,ISI ENERJİSİ , POTANSİYEL ENERJİ, KİNETİK ENERJİ (HAREKET ENERJİSİ)BİLİNEN ENERJİ ÇEŞİTLERİDİR.

YAPILAN İŞİN BÜYÜKLÜĞÜ;

CİSMİN ALDIĞI YOLUN BÜYÜKLÜĞÜNE ve HARCANAN KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNE BAĞLIDIR. İŞ = KUVVET x ALINAN YOL HARCANAN KUVVET NEWTON (N), ALINAN YOL METRE (M) OLURSA İŞ BİRİMİ JOULE (j) OLUR.

Cisimlerin hareketlerinden dolayı kazanmış oldukları enerjiye kinetik enerji denir.

Cismin kütlesi arttıkça kinetik enerjisi artar. Cismin hızı arttıkça kinetik enerjisi artar. Kinetik enerji cismin hızının karesi doğru orantılıdır. Hızı sıfır olan bir cismin kinetik enerjisi de sıfır olur.

Aynı hızdaki kamyon ve otomobilden büyük olan kamyonun kinetik enerjisi büyüktür.

Cisimlerin yerden yüksekte bulunmaları nedeniyle kazanmış oldukları enerjiye potansiyel enerji denir.

Cismin kütlesine bağlıdır. Kütle arttıkça potansiyel enerjide artar. Cismin yerden yüksekliğine bağlıdır. Yükseklik arttıkça potansiyel enerjide artar. Yer çekim ivmesine bağlıdır.

İKİ OTOMOBİLİN POTANSİYEL ENERJİLERİNİ KARŞILAŞTIRALIM

ENERJİ HİÇ BİR ZAMAN KAYBOLMAZ . ENERJİ BAŞKA BİR ENERJİ TÜRÜNE DÖNÜŞÜR. CİSİMLERİN SAHİP OLDUKLARI KİNETİK VE POTANSİYEL ENERJİLERİNİN TOPLAMINA MEKENİK ENERJİ DENİR. CİSMİN MEKENİK ENERJİSİ DEĞİŞMEZKEN , KİNETİK VE POTANSİYEL ENERJİLERİ BİRBİRLERİNE DÖNÜŞEREK DEĞİŞEBİLİR. BU ENERJİNİN KORUNUMUDUR.

ENERJİ NASIL DEĞİŞİR

ENERJİ NASIL DEĞİŞİR

ENERJİ NASIL DEĞİŞİR

Kinetik enerji ve potansiyel enerji arasında birbirine dönüşüm olduğu gibi günlük yaşantımızda da enerjilerin birbirine dönüşümlerini gözlemliye biliriz. Vantilatörler , elektrik enerjisini hareket enerjisine , radyo, elektrik enerjisini ses enerjisine dönüştürür.

Esnek maddelerin sıkıştırılması veya gerilmesi sonucunda kazandıkları potansiyel enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir.

Esneklik potansiyel enerjisi, esnek maddelerin sıkıştırılması veya gerilme miktarı ile doğru orantılıdır. Esneklik potansiyel enerjisi esnek maddenin cinsine bağlıdır. Esneklik potansiyel enerjisi esnek maddenin kalınlığına bağlıdır.

Hareket eden cisim ile yüzey arasında oluşan ,cismin hareketinin ters yönündeki kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti cismin hareketini yavaşlatır.

SÜRTÜNME KUVVETİNİN YÖNÜ

Cismin kütlesine bağlıdır. Cismin hareket yönüne terstir. Cismin hareket ettiği yüzeyin düz veya pürüzlü olmasına bağlıdır. Cismin sürtünen yüzeyinin yapısına bağlı değildir.

Salıncakta sallanan çocuk belirli süre sonra durur.Bunun nedeni enerjinin bir kısmının sürtünme kuvvetine dönüşmesidir.

HAVADAN BIRAKILAN BİR TOP UN HAREKETİ HER SEFERİN DE YÜKSEKLİĞİ AZALACAK ŞEKİLDE DEVAM EDER. EN SONUNDA ARTIK ZIPLAYAMAZ.SÜRTÜNMEDEN DOLAYI TOP SONUNDA HAREKET EDEMEZ.

SÜRTÜNME KUVVETİNİN ETKİSİ İLE KİNETİK ENERJİ ISI ENERJİSİNE DÖNÜŞÜR. BU NEDENLE SOĞUK HAVALARDA BİRBİRİNE SÜRTTÜĞÜMÜZ ELLERİMİZ ISINIR,ATMOSFERE GİREN GÖK TAŞI YANMAYA BAŞLAR.

İş kaybını önlemek ve hızımızı arttırmak için sürtünme kuvvetini azaltmak isteriz. Bunun için kaygan ve pürüzsüz yüzeyler kullanmayı tercih ederiz.

HAZIRLAYAN: MEHMET KORKUSUZ Öğretmen:Tuncer Altıparmak Kaynaklar:fenokulu.netuzaktanogrenme.com Sınıf:7/A No:394

View more...

Comments

Copyright � 2017 UPDOC Inc.