Hücre çeperi oluşumu

March 21, 2018 | Author: Anonymous | Category: Bilim, Biyoloji, Sitoloji
Share Embed


Short Description

Download Hücre çeperi oluşumu...

Description

Ayxmaz/biyoloji

Hücre çeperi oluşumu

Bitkilerde hücre çeperi oluşumunda rol alan temel elamanlar resimdende anlaşılacağı gibi üç farklı molekül grubundandır.Farklı bitki hücrelerine bu yapıya farklı moleküller (Lignin vb) katılabilmektedir. Çeper oluşumunda rol alan slüloz olmayan polisakkarilerden pektin ve hemiselüloz golgi aygtında sentezlenip salgı vezikülleri (Kofulları) ile zar dışına bırakılmakta ve burada çeper oluşumunda rol alırlar.

Selüloz oluşumunda, golgiden köken alan ve yapısında selülaz enzimleri taşıyan veziküller, miyofibrillerle hücre zarı iç yüzeyine taşınırlar. Bu bölgede çeper oluşumu esnasında zara eklenen kompleks yapısındaki enzimlerle sukroz moleküllerini kullanarak hücre dışına doğru selüloz liflerini sentezlerler. Sonuç:Çeper oluşumundan birinci derecede sorumlu organel golgi olmakla beraber selüloz sentezi hücre zarında gerçekleşmektedir.

View more...

Comments

Copyright � 2017 UPDOC Inc.