periodontitisde destekleyici periodontal tedavi

March 21, 2018 | Author: Anonymous | Category: Bilim, Biyoloji, Mikrobiyoloji
Share Embed


Short Description

Download periodontitisde destekleyici periodontal tedavi...

Description

PERİODONTİTİSDE DESTEKLEYİCİ PERİODONTAL TEDAVİ UYGULAMALARI SUPPORTIVE PERİODONTAL TREATMENT İN PERIODONTITIS MEHMET YALIM* ÖZET Destekleyici periodontal tedavinin amacı, hastanın oral hijyen uygulamalarını yeterli düzeyde tutabilmek hastanın yetersiz kaldığı durumlarda gerekli önlemleri alabilmektir. Bu tip uygulamaların aktif periodontal tedaviyi takiben hemen başlanması gerekliliği günümüzde kabul edilmektedir. Destekleyici periodontal tedavi bakteri plağının uzaklaştırılmasına yönelik olarak mekanik uygulamaların yanında, bazı kimyasal ajanların kullanımını da gündeme getirmektedir. Mekanik uygulamalar; profesyonel mekanik diş temizliği ve oral hijyen eğitimini içerir. Bunun yanında gerekli olduğu durumlarda subgingival diştaşı temizliği, kök düzeltmesi ve cerrahi yöntemlerin yeniden uygulanması da ilave edilebilinir. Son yıllarda, bakteri plağının kontrolünde kemoterapatiklerin kullanılması geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Kemoterapatikler subgingival veya supragingival olarak kullanılmakla birlikte sistemik olarak değişik tipteki periodontitislerin tedavisinde de antibiyotiklerden faydalanılmaktadır. Kemoterapatiklerin mekanik tedavilerle birlikte kullanılması elde edilecek yararı arttıracaktır. Destekleyici periodontal tedavide önemli olan gerekli olduğu durumlarda yeterli müdahaleleri yapabilmektir. Anahtar kelimeler: Periodontitis, tedavi. SUMMARY

The main purpose of supportive periodontal treatment is to keep the oral hygiene of periodontal patients at an optimum level. Supportive periodontal treatment must start immediately after the active phase of periodontal treatment. it consists of mechanical treatments and using chemical agents to prevent bacterial dental plaque. Professional mechanic tooth cleaning and oral hygiene applications are part of the mechanical periodontal treatment. Besides when it is necessary subgingival tooth cleaning, root planning and reapplication of periodontal surgery are part of this treatment. Recent years chemotherapeutic agents used widely to control bacterial dental plaque. This agent could be used sub and supragingivally. Also some antibiotics are used for controlling different types of periodontitis. And must be used with mechanical periodontal treatments. The most important aspect of supportive periodontal treatment is to apply optimum treatment when it is necessary. Key words : Periodontitis, treatment * Doç. Dr. GÜ Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı

View more...

Comments

Copyright � 2017 UPDOC Inc.