yayın örnekleri yayın örnekleri

March 21, 2018 | Author: Anonymous | Category: Bilim, Biyoloji, Beslenme, The Digestive System
Share Embed


Short Description

Download yayın örnekleri yayın örnekleri...

Description

NE KL ER İ ÖR

SİNDİRİM SİSTEMİ

YA YI

N

7. Sınıf FEN BİLİMLERİ TEST 1

1. Besinlerin, sindirim sisteminde görevli yapı ve

organlardan geçiş sırası aşağıdakilerden hangi-

3. Açıklama

sinde doğru verilmiştir?

Karbonhidratların kimyasal sindiriminin başladığı organdır.

a. Mide

2.

Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organdır.

b. Ağız

3.

Yağların kimyasal sindiriminin başladığı organdır.

c. İnce bağırsak

A) Ağız Æ Gırtlak Æ Yemek borusu Æ İnce bağırsak Æ Kalın bağırsak Æ Mide Æ Anüs

B) Ağız Æ Yutak Æ Yemek borusu Æ Mide Æ İnce bağırsak Æ Kalın bağırsak Æ Anüs

C) Yutak Æ Ağız Æ Mide Æ Kalın bağırsak Æ Anüs Æ İnce bağırsak

D) Ağız Æ Mide Æ Yemek borusu Æ İnce bağırsak Æ Anüs

Yukarıdaki açıklamaların ilgili olduğu organlarla doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? A) 1- a

B) 1 - b

C) 1 - b

D) 1 - c

2-b

2-c

2-a

2-a

3-c

3-a

3-c

3-b

KL ER

İ

K

4. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerin-

Mide

ýQFHEDÿ×UVDN

Sindirim RUJDQ×

den biri değildir?

ÖR

Yukarıda bir K besin maddesinin sindirim organlarında uğradığı değişim grafiği verilmiştir.

YI

B)

A)

N

Buna göre, bu besin maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Yumurta

C)

Makarna

D)

A) Sindirim enzimi salgılamak

NE

$ÿ×]

YA

2.

Organ

1.

B) Safra salgısı üretmek C) Yağların fiziksel sindirimine yardımcı olmak

D) Karbonhidrat ve proteinlerin fazlasını depo etmek

5. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi sağlığımızı korumaya yönelik önlemler arasında yer almaz?

A) Dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmak B) Çok sıcak ve çok soğuk besinler tüketmek C) Lokmaları iyice çiğnemek ve yavaş yemek yemek

Tereyağı

Köfte

D) Kafeinli ve alkollü içeceklerden uzak durmak

haşlanmış yumurta, peynir ve reçel yiyor. Yediği bu besin maddelerinin hangi sindirim organında kimyasal sindirime uğradığını göstermek istiyor. Buna göre, öğrencinin kahvaltıda yediği besin maddelerinin kimyasal sindirimi ile ilgili hangi tablo doğru olur? A) Besin maddesi

Sindirim organı Ağız, ince bağırsak

Haşlanmış yumurta

Ağız, mide

Peynir

İnce bağırsak

Reçel

Ağız, mide

Besin maddesi

N

B)

Sindirim organı Ağız, mide

Haşlanmış yumurta

İnce bağırsak

Peynir

Ağız, mide

Reçel

Mide, ince bağırsak

YA YI

Ekmek

Mide, ince bağırsak

Haşlanmış yumurta

Mide

Peynir

Ağız, mide

Reçel

Mide, kalın bağırsak

Buna göre, Sema'nın deney sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) I. kaptaki etler kimyasal sindirime uğramaz. B) II. kaptaki sindirim hızı I. kaptakine göre daha fazladır.

miştir.

Vitamin

Haşlanmış yumurta

Mide, ince bağırsak

Peynir

Mide, ince bağırsak

Reçel

Ağız, ince bağırsak

Görevi

A vitamini

Göz sağlığında etkilidir.

II

B vitamini

Protein, yağ ve karbonhidratların vücutta kullanımında etkilidir.

İ

I

NE KL ER

Ağız, ince bağırsak

II. kap 30°C

9. Aşağıdaki tabloda vitaminler ve görevleri eşleştiril-

Sindirim organı

Ekmek

Küçük HWSDUoDODU×

Sema yukarıdaki düzeneklerden I. kaba 25°C sıcaklıkta tüm et parçalarını, protein parçalayan enzim ve suyu; II. kaba 30°C sıcaklıkta küçük et parçaları, protein parçalayan enzim ve suyu koyuyor. Her iki kapta da 2 saat sonra meydana gelen değişimleri deney sonucu olarak not ediyor.

D) Besin maddesi

Tüm HWSDUoDODU×

D) Mide öz suyunda proteinlerin fiziksel sindirimini sağlayan maddeler bulunur.

Sindirim organı

Ekmek

Mide öz suyu

C) II. kapta etlerin küçük parçalara ayrılmasının sindirimin hızına bir etkisi olmamıştır.

C) Besin maddesi

Mide öz suyu

I. kap 25°C

ÖR

Ekmek

8.

NE KL ER İ

6. Bir öğrenci sabah kahvaltısında 1 dilim ekmek,

III

E vitamini

Kemik ve diş gelişimi için gereklidir.

IV

K vitamini

Yaralanmalarda kanın pıhtılaşmasını sağlar.

ÖR

Buna göre, hangi satırda hata yapılmıştır? B) II

C) III

D) IV

YI

N

A) I

YA

7. Sindirime yardımcı organlarla ilgili afiş hazır-

layan Erdem aşağıdakilerden hangisini sınıf panosuna asabilir? A)

B)

10. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi hastalıklarındandır? A) Sinüzit

B) Reflü

C) Zatürre

D) Migren

11. Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal sindirimi C)

D)

sağlayan enzimler bulunmaz? A) Safra salgısı B) Pankreas öz suyu C) Mide öz suyu D) Tükürük sıvısı

NE KL ER İ

ÖR

7. Sınıf FEN BİLİMLERİ BOŞALTIM SİSTEMİ

N

1. Aşağıdakilerden hangisi atık maddeleri vücuduA)

I

YA

B)

4.

YI

muzdan uzaklaştıran organlardan biri değildir?

TEST 2

II

C)

D)

III

Yukarıda verilen şekilde I, II ve III ile numaralandırılmış yapılar hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır? I İdrar kanalı

Böbrek

İdrar kesesi

B)

Böbrek

İdrar kanalı

İdrar kesesi

C)

İdrar kesesi

İdrar kanalı

Böbrek

Böbrek

İdrar kesesi

İdrar kanalı

III. Deri – Terleme IV. İnce bağırsak – Dışkı

Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır? C) III

NE

D) IV

N

B) II

YA

YI

A) I

5. Dokularda proteinlerin yıkımı sonucu oluşan ve

vücudumuza çok zararlı olan amonyağın daha az zararlı üreye dönüştürülmesini sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?

ÖR

Yukarıda boşaltım organlarının atık maddeleri vücut dışına hangi yollarla attıkları eşleştirilmiştir.

İ

A)

D)

II. Akciğerler – Solunum

A) Akciğer

B) Deri

C) Karaciğer

D) Böbrek

6. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi hastalıklarından biri değildir?

3. Kanın böbreklerden süzülmesini sağlayan yapı

III

KL ER

2. I. Böbrekler – İdrar

II

A) Bronşit

aşağıdakilerden hangisidir?

B) Böbrek yetmezliği

A) İdrar kesesi

B) Üretra

C) İdrar yolu iltihabı

C) Nefron

D) Üreter

D) Böbrek taşı

7. "Böbrekler yeterince çalışmadığında; idrarla dışarı

11. I. Mide – İnce bağırsak – Kalın bağırsak – Anüs II. Akciğer – Karaciğer – Böbrek – Deri – Kalın bağırsak

ÖR NE KL ER İ

atılması gereken zararlı maddeler dışarı atılamaz ve kanda birikir. ................... işlemi ile kandaki zararlı maddeler süzülerek kanın temizlenmesi sağlanır."

III. Böbrek – Kalp – Karaciğer – Akciğer

Yukarıda verilenlerin hangilerinde boşaltım sisteminde görevli yapı ve organlar bir aradadır?

Yukarıda verilen açıklamanın doğru şekilde tamamlanması için boş bırakılan yere seçeneklerdeki sözcüklerden hangisi yazılmalıdır? B) Diyaliz

C) Tomografi

D) Anjiyo

den hangisinin bulunmaması gerekir? B) Tuz

C) Üre

D) Şeker

C) Yalnız III

D) I, II ve III

Akciğer Æ Su ve karbondioksidin fazlasını uzaklaştırır.

8. Sağlıklı bir insanın idrar tahlilinde aşağıdakilerA) Su

B) Yalnız II

12. Karaciğer Æ Amonyağı üreye çevirir.

YA YI

N

A) Endoskopi

A) Yalnız I

Böbrek Æ Kandaki zararlı zararsız tüm maddeleri süzerek idrarı oluşturur. Deri Æ Karbondioksit, su ve tuzun fazlasının terleme yolu ile atılmasını sağlar. Yukarıda boşaltım sistemine ait yapı ve organların görevlerinden hangileri yanlış verilmiştir? A) Karaciğer – Deri

9.

B) Akciğer – Böbrek C) Karaciğer – Böbrek – Deri

View more...

Comments

Copyright � 2017 UPDOC Inc.